ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ / Methodology of field research
Κωδικός11338
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000766

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΚατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600122861
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΚΑΜΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι ικανοί να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια αξιολογική έρευνα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της έρευνας πεδίου. Η έρευνα αυτή μπορεί να αφορά οποιαδήποτε όψη ή παράγοντα του μαθήματος ξένης γλώσσας (πχ μαθητή, εκπαιδευτικό, πρόγραμμα σπουδών, διδακτικό υλικό, ρυθμό επίτευξης των στόχων από τους μαθητές). Ο βασικότερος σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση της ικανότητας της πραγματοποίησης μιας σχεδιασμένης και οργανωμένης συλλογής δεδομένων σχετικά με τα ποιοτικά αλλά και ενίοτε ποσοτικά χαρακτηριστικά του μαθήματος της ξένης γλώσσας. Επιπροσθέτως, το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την επεξεργασία και ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων που θα επιτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την βελτίωση του προϊόντος του μαθήματος. Ειδικότερα πρέπει να είναι σε θέση να: α) Προσδιορίζουν τους στόχους της αξιολόγησης με τον τρόπο που προσδιορίζονται στην έρευνα β) καταγράφουν τις υποθέσεις εργασίας γ) Καταστρώνουν το πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στο χρόνο και στον τόπο της συλλογής πληροφοριών καθώς και στο χρόνο επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων δ) Προσδιορίζουν τη μέθοδο της δειγματοληψίας και στη συνέχεια το μέγεθος του δείγματος ε) κατασκευάζουν το εργαλείο συλλογής πληροφοριών (πχ τεστ) στ) επεξεργάζονται τα δεδομένα ζ) αναλύουν στοιχειωδώς τα δεδομένα επιλέγοντας την κατάλληλη μέθοδο η) εξάγουν συμπεράσματα και να λαμβάνουν αποφάσεις ανάλογα με το στόχο της έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Ορισμοί και τυπολογίες επιστημονικής έρευνας β) Έννοια των όρων μεταβλητή, ιδιότητα της μεταβλητής γ) Κλίμακες δ) Ερευνητική υπόθεση, υπόθεση εργασίας στ) Πληθυσμός – δείγμα – δειγματοληψία ζ) Μέθοδοι δειγματοληψίας η) Εργαλεία συλλογής πληροφοριών θ) Κωδικοποίηση, κωδικογράφιση ι) Παραγοντικές και μη παραγοντικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
Λέξεις Κλειδιά
Έρευνα πεδίου, ανάλυση δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση εργαστηρίου υπολογιστών και της πλατφόρμας moodle με την υποστήριξη ΕΤΕΠ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια251
Εργαστηριακή Άσκηση502
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές, αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο της θεωρητικής προετοιμασίας, θα κληθούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σε ομάδες των πέντε ατόμων, μια μικρή έρευνα πεδίου, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν και να καταθέσουν σχετική αναφορά (report)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσοπάνογλου Α., 2010. Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Cohen L., Manion L., Morrison K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Guibert J., Jumel G., 1997. Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales. Paris: A. Colin. Μπεχράκης, Θ., 1999. Πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων. Αθήνα: Νέα Σύνορα – Λιβάνης. Παπαδημητρίου, Γ., 2001. Περιγραφική στατιστική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Aiken, L., 1996. Rating scales and checklists. New York, Chichester: John Wiley & Sons, Inc. Aiken, L., 1997. Questionnaires & inventories. New York, Chichester: John Wiley & Sons, Inc. Cohen, L., Manion, L. (1980). Research Methods in Education. London: Croom Helm Ltd. (Μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο: Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μητσοπούλου, Χ. Φιλοπούλου, Μ. (μτφ.), Αθήνα: εκδ. Έκφραση
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-07-2018