Εισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική / Introduction to music technology / informatics
ΚωδικόςΤΠ1001
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΜουσικών Σπουδών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013875

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μουσικών Σπουδών (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 91
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μουσικολογία/ΜουσικοπαιδαγωγικήΥποχρεωτικό214
ΣύνθεσηΥποχρεωτικό214

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη μουσική τεχνολογία / πληροφορική
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124743
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • Κατανοήσουν βασικές έννοιες της μουσικής πληροφορικής, • Έρθουν σε επαφή με βασικές υπολογιστικές εφαρμογές σε τομείς όπως η ψηφιακή ανάλυση ήχου, η επεξεργασία ήχου, η ηλεκτρονική σύνθεση ήχου, η μουσική σημειογραφια, το πρωτόκολλο MIDI, τεχνολογικές εφαρμογές στη μουσική εκπαίδευση • Αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων μουσικής σημειογραφίας (Finale, EZ-Byzantine, Pandouris) • Μάθουν θεωρητικα στοιχεία για την ψηφιακή αναπαράσταση του ήχου και να χρησιμοποιούν προγράμματα ανάλυσης ήχου (Sonic Visualiser) • Μαθουν θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία για την επεξεργασία ήχου (Adobe, Audition) • Ενημερωθούν για σύγχρονους διεπιστημονικούς ερευνητικούς τομείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη ‘ευφυών’ συστημάτων προσομοίωσης ανθρώπινων μουσικών ικανοτήτων και διεργασιών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες στον τομέα της μουσικής πληροφορικής και τεχνολογίας, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση και εκμάθηση συγκεκριμένων μουσικών προγραμμάτων. Στο μάθημα εισάγονται βασικοί τομείς που εντάσσονται στο χώρο της μουσικής πληροφορικής όπως η ψηφιακή αναπαράσταση του ηχητικού σήματος, η ψηφιακή ανάλυση ήχου, η επεξεργασία και σύνθεση ήχου, το πρωτόκολλο επικοινωνίας ψηφιακών μουσικών οργάνων και υπολογιστών MIDI, τεχνολογικές εφαρμογές στη μουσική εκπαίδευση∙ επιπλέον εισάγονται σύγχρονοι ερευνητικοί τομείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη ‘ευφυών’ συστημάτων που επιχειρούν να προσομοιάσουν ανθρώπινες μουσικές ικανότητες και διεργασίες. Εισαγωγή. Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου (I, ΙΙ, ΙΙΙ). Επεξεργασία Βυζαντινού Μουσικού Κειμένου. Ψηφιακή Αναπαράσταση και Ανάλυση Ήχου (Ι,ΙΙ). Επεξεργασία Ήχου (Ι, ΙΙ). Ηλεκτρονική Σύνθεση Ήχου και Μουσικής. Το MIDI και η ηλεκτρονική ενορχήστρωση μουσικής. Πολυμέσα στη Μουσική Εκπαίδευση. Υπολογιστικά Μοντέλα στη Μουσική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Παρουσιάσεις με χρήση Powerpoint και πολυμέσων, εργαστηριακές ασκήσεις στο εργαστήριο μουσική πληροφορικής (ενας ή δύο φοιτητές ανά Η/Υ), χρήση eLearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο130,4
Εξετάσεις30,1
Εκπόνηση πρακτικών εργασιών στoν Η/Υ260,9
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική εκπόνηση πρακτικών εργαστηριακών εργασιών (χωρίς βαθμολόγηση) για να μπορεί ο φοιτητής να δώσει εξετάσεις (δηλαδή οι εργασίες είναι προαπαιτούμενες της εξέτασης). Η εξέταση περιλαμβανει θεωρητικό κομμάτι (50%) και πρακτικό κομμάτι (50%) στο εργαστήριο πληροφορικής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μουσική πληροφορική και μουσική με υπολογιστές, Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος και Θεόδωρος Λώτης, Κάλλιπος, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4920 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ, ΑΘΗΝΑ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33153208 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ, ΧΑΔΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, 2010, ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ, ΑΘΗΝΑ. Κωδικός στο Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: 3784
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-12-2018