Αναλυτική Χημεία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑναλυτική Χημεία / Analytical Chemistry
ΚωδικόςΑΝ2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000685

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑναλυτική Χημεία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600125477
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά: - με τη χημεία των διαλυμάτων,την παρασκευή τους και την εφαρμογή τους σε χημικές αντιδράσεις. - με τη χημική ισορροπία οξέων, βάσεων, ρυθμιστικών διαλυμάτων, δεικτών και την ετερογενή ισορροπία αλάτων. -με τα κριτήρια αξιολόγησης των μεθόδων ανάλυσης και τη στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων -με τη βασική αρχή ενόργανων μεθόδων ανάλυσης και τη σχετική οργανολογία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην αναλυτική χημεία. Κλασσικές τεχνικές ανάλυσης: Σταθμική ανάλυση - Ογκομετρήσεις. Διαλύματα - Μονάδες - Διαλυτότητα - Ιδιότητες διαλυμάτων. Ταχύτητα αντιδράσεων - Χημική ισορροπία. Ρυθμιστικά διαλύματα -Δείκτες, Διαλυτότητα ιζημάτων - Γινόμενο διαλυτότητας. Εισαγωγή στα σφάλματα και τη στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων. Ισορροπία οξέων -βάσεων. Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας. Αρχή ισοστάθμισης μάζας. Ενεργότητα - Ιονική ισχύς. Ενόργανες τεχνικές ανάλυσης. Αρχή λειτουργίας, ταξινόμηση. Οπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης. Φασματοσκοπικές και μη φασματοσκοπικές μέθοδοι, Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα - Εφαρμογές, Ατομική και μοριακή απορρόφηση, Απορρόφηση UV - Vis, Εκπομπή, Φωταύγεια, Σκέδαση. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης και εκπομπής. Ισορροπία Οξειδοαναγωγής. Δυναμικό ηλεκτροδίου, Ποτενσιομετρία, Ηλεκτροχημικά στοιχεία, Διαχωριστικές τεχνικές. Χρωματογραφικες τεχνικές. Ιοντική Χρωματογραφία.
Λέξεις Κλειδιά
Χημική ισορροπία-Διαλυτότητα-Διαλυτότητα ιζημάτων-Γινόμενο Διαλυτότητας-Ρυθμιστικά διαλύματα, δείκτες - Οπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης- Διαχωριστικές τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις του μαθήματος αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήματος στο ELEARNING και όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Φροντιστήριο13
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ(Θ.Χατζηιωάννου, Μ.Κουπάρης) 2.ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ/ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ(Μ.Όξενκιουν-Πετροπούλου) 3.ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ(Ι.Παπαδογιάννης, Β.Σαμανίδου)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. MODERN ANALYTICAL CHEMISTRY(Harvey D.) 2. HANDBOOK of INSTRUMENTAL METHODS For ANALYTICAL CHEMISTRY (Frank Settle)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-06-2018