Κινητική Μάθηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚινητική Μάθηση / Motor Learning
ΚωδικόςΓΚ4000
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000583

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΔέσμηΧειμερινό/Εαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚινητική Μάθηση
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600130093
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της κινητικής μάθησης. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της κινητικής μάθησης τη σχέση των αντιληπτικών μοντέλων της ανθρώπινης απόδοσης, των γνωστικών στρατηγικών και της ανατροφοδότησης με τη διδασκαλία και ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να κατανοηθεί η συνολική εικόνα της μάθησης και ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων και να μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πιθανές δυσκολίες που εμφανίζονται στη μάθηση (π.χ. κινητική αδεξιότητα). Ο φοιτητής αποκτά μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και των μεθοδολογιών στη μάθηση των κινητικών δεξιοτήτων και με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και διαδικασίες αναπτύσσονται σε επιμέρους μαθήματα ειδίκευσης. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της εφαρμογής των αρχών της κινητικής μάθησης σε ένα διακριτό επιστημονικό πεδίο/επάγγελμα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της κινητικής μάθησης, τη σύνδεσής της με τη διδασκαλία των κινητικών δεξιοτήτων. • Έχει γνώση των διαδικασιών και των μεθόδων και πως αυτές χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη ανάπτυξη της επιδέξιας κίνησης, ακόμη και σε περιπτώσεις που παρατηρούνται δυσκολίες μάθησης (π.χ. κινητική αδεξιότητα), οι οποίες υποστηρίζονται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και ενσωματώνουν όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο γνωστικό πεδίο της κινητικής μάθησης. • Είναι σε θέση να διακρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά της κίνησης σε μία μελέτη περίπτωσης και να μπορεί να εκτιμήσει και να εφαρμόσει τις βασικές αρχές της κινητικής μάθησης στην ανάπτυξη της επιδέξιας κίνησης. • Να μπορεί να χρησιμοποιεί τις βασικές μεθοδολογίες και διαδικασίες της κινητικής μάθησης (ανατροφοδότηση, οργάνωση του περιβάλλοντος εξάσκησης, παρουσίαση της κινητικής δεξιότητας προς μάθηση, τεχνικές βελτίωσης της μνήμης) για να επιτευχθεί η αποτελεσματική διδασκαλία και ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, ακόμη και σε περιπτώσεις δυσκολίας μάθησης (κινητική αδεξιότητα), επιδεικνύοντας επαγγελματική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται του γνωστικού πεδίου της κινητικής μάθησης. • Να αναλύει και να υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους των διαδικασιών και των μεθόδων της κινητικής μάθησης (ποσότητα & συχνότητα ανατροφοδότησης) για την επίτευξη μάθησης της κίνησης. • Να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει στοιχεία της κινητικής μάθησης και να διαμορφώνει κρίσεις πάνω σε ένα επιστημονικό ζήτημα (π.χ. αντιληπτικά μοντέλα και πως επηρεάζουν την ανάπτυξη της κίνησης – δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό) • Να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο διδασκαλίας κινητικών δεξιοτήτων σε μία μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει τη χρήση της ανατροφοδότησης, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος μάθησης - εξάσκησης, μεθόδους παρουσίασης της κινητικής δεξιότητας, τεχνικές βελτίωσης της μνήμης με στόχο τη μεγιστοποίηση της μάθησης. • Να είναι σε θέση να κοινοποιεί πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο, όσο και σε μη-ειδικευμένο κοινό (προφορική παρουσίαση) • Να έχει αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που του είναι απαραίτητες για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές (μεταπτυχιακό επίπεδο) με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εξέταση και ανάλυση βασικών θεμάτων της κινητικής μάθησης (βασικές θεωρίες της κινητικής μάθησης, σχεδιασμός και έλεγχος της κίνησης, χρόνος αντίδρασης, , κιναίσθηση, συντονισμός, ισορροπία) • Μέθοδοι αξιολόγησης της μάθησης • Παρουσίαση των ατομικών διαφορών και εξέταση των όρων ικανότητα και δεξιότητα. • Στάδια μάθησης και μεταφορά μάθησης – μνήμη και προσοχή, παροχή ανατροφοδότησης • Διάρκεια και κατανομή της εξάσκησης - οργάνωση της εξάσκησης - διαμόρφωση του περιβάλλοντος εξάσκησης. • Εισαγωγή στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και αναγνώριση και αντιμετώπιση δυσκολιών στη μάθηση των κινητικών δεξιοτήτων (κινητική αδεξιότητα)
Λέξεις Κλειδιά
κινητική μάθηση, ανατροφοδότηση, μνήμη, Αναπτυξιακή Διαταραχή του Κινητικού Συντονισμού (ΑΔΚΣ), προσοχή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων140,5
Πρακτική (Τοποθέτηση)261
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
παρουσίαση εργασίας100,4
Σύνολο1044
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
I. Γραπτή τελική εξέταση 100% και 70% για όσους-ες εκπονήσουν εργασία μέσω της πλατφόρμας e-learning που περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Ανάλυση και εφαρμογή εννοιών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης - Επίλυση προβλημάτων σχετικών με θέματα εφαρμογής των βασικών αρχών της κινητικής μάθησης στην πράξη. - Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας ΙΙ. Συγγραφή και Προφορική Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Schmidt, R.A. & Weisberg, C. (2009). Κινητική μάθηση και απόδοση: μια εφαρμοσμένη προσέγγιση (μετάφρ. Σκορδαλά, Μ.) Αθλότυπο, Αθήνα. Rose, D. (1998). Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος. University Studio Press, Θεσ/νίκη. Κουτσούκη, Δ. (1998). Κινητικές διαταραχές και εξέλιξη. Αθλότυπο, Αθήνα. Κιουμουρτζόγλου, Ε. (2007). Η φυσική αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα: σκοποί-στόχοι-επιδιώξεις- θεωρητικές προσεγγίσεις. Χριστοδουλίδης, Θεσ/νίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μελέτη επιστημονικών άρθρων δημοσιευμένα στο επιστημονικό περιοδικό Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής http://www.hape.gr/emag.asp
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-09-2019