ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ / Cytogenetics and Plant Evolution
ΚωδικόςΒΑΖΝ702
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000559

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600146323
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 017Ε ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 • 024Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν σε βάθος τα φαινόμενα της μίτωσης και μείωσης και τη σημασία που έχουν στη γενετική ανάλυση και εξέλιξη των γενωμάτων των καλλιεργούμενων φυτών. Τη σημασία των χρωματοσωμικών μεταλλάξεων και τη χρήση αυτών στη γενετική ανάλυση. Τη σημασία της γενετικής παραλλακτικότητας που υπάρχει στα άγρια συγγενή είδη και τις μεθόδους αξιοποίησης αυτής στη βελτίωση των καλλιεργουμένων ειδών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενετική και εξέλιξη των σημαντικότερων καλλιεργουμένων φυτικών ειδών (σιτάρι, καλαμπόκι, ρύζι, πατάτα, βαμβάκι) και οικογενειών (Solanaceae, Rosaceae, Leguminosae). Mηχανισμοί αναπαραγωγής στα φυτικά είδη - Λειτουργία αυτόσωμων και χρωμοσωμάτων του φύλου. Κυτταρογενετική δομή και αναγνώριση χρωμοσωμάτων. Τεχνικές χρώσης, μικροσκοπική παρατήρηση και κυτταρομετρία ροής. Μιτωτικός κύκλος (στάδια S, G1, G2, M, τιμή C-value) και βιολογική σημασία της Μίτωσης. Η Μείωση ως μηχανισμός γαμετογένεσης και δημιουργίας γενετικής παραλλακτικότητας. Μεταλλάξεις και μεταβολές στη δομή και τον αριθμό των χρωμοσωμάτων. Επιπτώσεις των ελλειμμάτων, διπλασιασμών, αναστροφών και μετατοπίσεων στη λειτουργία και εξέλιξη των οργανισμών. Η Πολυπλοειδία ως μηχανισμός εξέλιξης των φυτικών οργανισμών. Τα απλοειδή στη γενετική βελτίωση των φυτών. Ανευπλοειδία και επιπτώσεις στο γονιδίωμα. Γενωμική ανάλυση και εντοπισμός γονιδίων στα χρωμοσώματα και τους βραχίονες των χρωμοσωμάτων. Μελέτη σύνδεσης και χαρτογράφηση γονιδίων. Ποιοτικά και ποσοτικά γνωρίσματα. Εντοπισμός και ανάλυση QTLs Διειδικά και διαγενικά υβρίδια. Μεταφορά γονιδίων από τα άγρια συγγενή είδη και γένη, στα καλλιεργούμενα φυτά. Παρθενογένεση και κυτταρογενετική βάση της απόμιξης. Μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση (FISH, GISH, In SITU Hybridization).
Λέξεις Κλειδιά
Μίτωση, μείωση, χρωματοσωμικές μεταλάξεις, Πολυπλοειδία, ανευπλοειδία, γενετική ανάλυση, εντοπισμός γονιδίων στα χρωματοσώματα, διειδικές διασταυρώσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120
Εργαστηριακή Άσκηση20
Άσκηση Πεδίου8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων24
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων12
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών24
Εξετάσεις5
Σύνολο238
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργή συμμετοχή στο μάθημα Ανάλυση και παρουσίαση άρθρων από επιστημονικό περιοδικό Συγγραφή εργασίας Πρόοδος Τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
PLANT CYTOGENETICS Ed. Bass H. & J. Bircher (SPRINGER) 2012 CYTOGENETCS (An Advanced Study) Ed. Gupta P.K (2002) ΕΞΕΛΙΞΗ Αλαχιώτης Σ. Εκδόσεις Λιβάνη 2007
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αρθρα & Σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015