ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ / Training in Hygiene and Technology of Milk and Daiy Products
Κωδικός7.11
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑπόστολος Αγγελίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000747

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό742

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία30
Class ID
600146802
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση των φοιτητών στον εργαστηριακό έλεγχο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με τη διενέργεια μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, με την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αναμένεται να γνωρίζει τα πρωτόκολλα και τα σχέδια δειγματοληψίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τις μικροβιολογικές μεθόδους εκτίμησης της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 853/2004 και 2073/2005, και τις χημικές μεθόδους εκτίμησης της ποιότητας και ελέγχου της θερμικής επεξεργασίας του γάλακτος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
3 ώρες: Ξενάγηση και κανόνες Εργαστηρίου. Δειγματοληψία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων: Γενικές απαιτήσεις, μέσα και τεχνικές δειγματοληψίας. Σχέδια δειγματοληψίας δύο και τριών κατηγοριών. Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 περι μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα. 3 ώρες: Παστερίωση του γάλακτος. Αρίθμηση ολικής μεσόφιλης χλωρίδας (ISO 4833-1:2013). Δοκιμή αναγωγής του κυανού του μεθυλενίου. 3 ώρες: Αρίθμηση Enterobacteriacae (ISO 21528-2:2004) και Staphylococcus aureus (ISO 6888-1:1999). Παρασκευή γιαούρτης. 3 ώρες: Απομόνωση μικροοργανισμών γάλακτος. Αρίθμηση Enterobacteriacae με τη μέθοδο MPN (ISO 21528-1:2004). Προσδιορισμός του pH του γάλακτος και της γιαούρτης. 3 ώρες: Εκτίμηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων του γάλακτος. Αρίθμηση Lactobacillus spp. σε γιαούρτη (ISO 7889:2003). 3 ώρες: Προσδιορισμός της τιτλοδοτούμενης οξύτητας του γάλακτος. Δοκιμή φωσφατάσης. Δοκιμή υπεροξειδάσης. 3 ώρες: Προσδιορισμός του λίπους του γάλακτος. Προσδιορισμός του ειδικού βάρους, του στερεού υπολείμματος και του άνευ λίπους στερεού υπολείμματος του γάλακτος. 3 ώρες: Προσδιορισμός νοθειών στο γάλα. 3 ώρες: Εκτίμηση και ερμηνεία αποτελεσμάτων μικροβιολογικής ανάλυσης γιαούρτης. Χρώσεις και μικροσκοπική παρατήρηση μικροοργανισμών γάλακτος και γιαούρτης. Βιοχημικές δοκιμές ταυτοποίησης μικροοργανισμών. 3 ώρες: Άσκηση ΗACCP επί χάρτου για γαλακτοκομικά προϊόντα. Ανακεφαλαίωση εργαστηρίου.
Λέξεις Κλειδιά
ασφάλεια γάλακτος, ποιότητα γάλακτος, ανάλυση γάλακτος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση37
Εξετάσεις1
Σύνολο38
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει ως εξής: • Απροειδοποίητες εξετάσεις βραχείας (5-10 λεπτών) διάρκειας (quizzes) κατά τη διάρκεια (έναρξη ή λήξη) της καθημερινής εργαστηριακής άσκησης: 10% • Αξιολόγηση εργαστηριακών αναλύσεων του φοιτητή κατά τη διάρκεια διδασκαλίας των εργαστηριακών ασκήσεων: 15% • Τελική εργαστηριακή εξέταση στην εξεταστική περίοδο: 75%. Σημείωση: Για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια ο χαμηλότερος (λόγω απουσίας ή επίδοσης) βαθμός του/της στις απροειδοποίητες εξετάσεις βραχείας διάρκειας δεν θα συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μάντης ΑΙ, Παπαγεωργίου ΔΚ, Φλετούρης ΔΙ, 2015. Εργαστηριακή εξέταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., σελ. 360.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2020