ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / Pedagogical theories and classroom practices
Κωδικός11231
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000761

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 93
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600147971

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 105 Α (124)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 09:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Άλλη / Άλλες (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος των μαθημάτων οι φοιτητες θα πρέπει να είναι ικανοί να: 1. Διαχειρίζονται στοιχειωδώς μια τάξη μαθητών, με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες. 2. Λαμβάνουν υπόψη τους τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των μαθητών κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας. 3. Δημιουργούν κίνητρα μάθησης στους μαθητές.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της παιδαγωγικής 2. Η διαμόρφωση της σύγχρονης παιδαγωγικής σκέψης από το 17ο αιώνα έως σήμερα. 3. Η ανάπτυξη του ατόμου 4. Τα κίνητρα των μαθητών 5. Οι διαπροσωπικές σχέσεις στην τάξη
Λέξεις Κλειδιά
Παιδαγωγικές θεωρίες, ανάπτυξη ατόμου, κίνητρα, διαπροσωπικές σχέσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Έντυπες περιπτώσεις για μελέτη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία θα χρησιμοποιηθούν παρουσιάσεις ppt με πληροφοριακό υλικό και βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα περιπτώσεων που θα αναλυθούν και θα μελετηθούν από τους φοιτητές. Η επικοινωνία με τις ομάδες εργασίας των φοιτητών θα γίνεται και με τη χρήση της τεχνολογίας VOIP.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με δύο τρόπους: Α. Για τους φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα και δεν ξεπεράσουν τις 2 απουσίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με 3 μικρής έκτασης εργασίες αντίστοιχες των θεματικών ενοτήτων του μαθήματος. Β. Για τους φοιτητές που δεν παρακολουθούν ή ξεπερνούν τις 2 απουσίες με γραπτές τελικές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο. - Προβλέπεται να δημιουργηθεί μία ομάδα φοιτητών υποβοήθησης της μάθησης, μόνο σε περίπτωση που υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον από τους φοιτητές. Οι φοιτητές αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν μία μόνο συνθετική εργασία στο τέλος του εξαμήνου και να εκτελέσουν μία σειρά δραστηριοτήτων (11) μικρής έκτασης, οι οποίες θα ακολουθούν τη ροή των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βεντούρης, Α. (2006). Παιδαγωγικός προσανατολισμός. Αθήνα: Μέθεξη. Κρίβας, Σ. (2002). Παιδαγωγική επιστήμη. Θεσσαλονίκη: Δαρδανός.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Καψάλης, Α., 1996. Παιδαγωγική ψυχολογία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Κογκούλης, Ι., 1994. Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Κρίβας, Σ., 2002. Παιδαγωγική επιστήμη: Βασική θεματική. Αθήνα: Gutenberg. Ξωχέλλης Π., 1991. Παιδαγωγική του σχολείου. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Παρασκευόπουλος Ι., 1985α. Εξελικτική ψυχολογία. Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Τ. 1., Αθήνα. Παρασκευόπουλος Ι., 1985β. Εξελικτική ψυχολογία. Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Τ. 2. , Αθήνα. Παρασκευόπουλος Ι., 1985γ. Εξελικτική ψυχολογία. Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Τ. 3. , Αθήνα. Παρασκευόπουλος Ι., 1985δ. Εξελικτική ψυχολογία. Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση. Τ. 4. , Αθήνα. Φράγκου, Χ., 1986. Η σύγχρονη διδασκαλία: Μελέτες παιδαγωγών ανατολής και δύσης. Αθήνα: Gutenberg. Φράγκου, Χ., 1995. Ψυχοπαιδαγωγική. Αθήνα: Gutenberg. Herbert M., 1999. Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-11-2019