ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV / ITALIAN LANGUAGE IV
Τίτλος στα ΙταλικάItalian language IV ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Κωδικός11216
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηRosaria Gulisano-Τσαπανού
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000744

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 143
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικά Γλώσσας426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600147998
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος “Ιταλική γλώσσα CI” διευρύνοντας τους στόχους με πιο περίπλοκες δραστηριότητες για την ανάπτυξη της γλωσσικής και της επικοινωνιακής ικανότητας. Το μάθημα της ιταλικής γλώσσας επιπέδου C1/C2 είναι διαρθρωμένο σε μία συγκεκριμένη γλωσσολογική-πολιτισμική κατεύθυνση, με στόχο να φέρει τον σπουδαστή στο σημείο εκείνο που να διαχειρίζεται πλήρως όλες τις ποικιλομορφίες και τα πρωτόκολλα της γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων ο μαθητής καλείται να αποδείξει την ανάλογη με το επίπεδο επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητά του, με έμφαση στη γλωσσική ικανότητα, που θα του επιτρέπει την περιγραφή των κύριων μορφολογικών και συντακτικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης ιταλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους επικοινωνιακά επίκαιρους κανόνες που κυριαρχούν στη χρήση της γλώσσας, καθώς και τους κανόνες ύφους που διακατέχουν τη δημιουργική και ποιητική εργασία. Κατά συνέπεια, βασική προαπαίτηση για το παρόν μάθημα αποτελεί η γνώση όλων των βασικών δομών της μορφολογίας της ιταλικής γλώσσας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσκτησης της Ιταλικής Γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο που θα τους επιτρέπει να: 1. να κατανοήσουν χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζουν ή ακούν. 2. να συνοψίσουν, μέσω μιας συνεκτικής έκθεσης, πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές γραπτές και προφορικές πηγές, αναφέροντας τα κίνητρα και τις επεξηγήσεις. 3. εκφραστούν καθαρά και σωστά, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο, με άπταιστο, αυθόρμητο και καλά δομημένο τρόπο, τόσο στα προφορικά, όσο και στα γραπτά, πάνω σε θέματα συνηθισμένης πολυπλοκότητας 4. εξοικειωθούν με τον Ιταλικό Πολιτισμό. 5. έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται τόσο σε γνωστικούς και συναισθηματικούς, όσο και σε ψυχοκινητικούς τομείς,όπως υποδεικνύονται στη σελίδα περιγραφής των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διαχείριση των επικοινωνιακών θεμάτων που παρουσιάζονται στις ενότητες του προγράμματος (4,5,6). Γνώση των μορφο-συντακτικών δομών και του κατάλληλου λεξιλογίου για τη διατύπωση των θεματικών της κάθε ενότητας (σύγχρονος ιταλικός κινηματογράφος, τα έθιμα και την κοινωνία της αλλαγής της Ιταλίας)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Φροντιστήριο100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με σκοπό να ελέγξει το βαθμό απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων και προβλέπει μια προφορική και μια γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές που δεν παρακολουθούν το μάθημα προσέρχονται απλά στις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, εξετάζονται με προόδους. Oποιος στο τέλος του εξάμηνου θα έχει ικανοποιητική βαθμολογία, τότε θα έχει και τη δυνατότητα να μην δώσει την τελική γραπτή εξέταση. Η προφορική εξέταση -η οποία γίνεται παρουσία μιας 3 μελούς επιτροπής καθηγητών- έχει επιλεκτικό χαρακτήρα. Oποιος περνά την προφορική εξέταση έχει το δικαίωμα να δώσει και τη γραπτή. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις έχουν την ίδια μορφή με αυτή της προόδου. Η τελική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των δύο εξετάσεων και εκφράζεται με βάση την κλίμακα του 10. Προφορική εξέταση Στην προφορική εξέταση της Ιταλικής γλώσσας C2, VΙΙ /VIII ο σπουδαστής πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, ήτοι να διαχειρίζεται σωστά τις επικονωνιακές πράξεις στα αντίστοιχα κεφάλαια της διδακτέας ύλης. Πρέπει ουσιαστικά να αποδείξει ότι κατέχει τη γραμματική που χρειάζεται προκειμένου να εκφράσει τις προαναφερθείσες πράξεις επικοινωνίας, καθώς και να κατέχει το λεξιλόγιο που προβλέπεται από τις θεματικές ενότητες της εκάστοτε διδακτικής ενότητας. Η εξέταση διεξάγεται σε δύο επίπεδα: 1)Μονοδιάστατη επικοινωνία πρόσωπο μεπρόσωπο 2)Εργασία επικοινωνίας Στο πρώτο επίπεδο (μονοδιάστατη ομιλία) ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις που του θέτουν οι εξεταστές και κυρίως να εκφράσει την προσωπική του άποψη, τη δική του οπτική σε ένα από τα θέματα του προγράμματος, αιτιολογώντας την απάντησή του. Στο δεύτερο επίπεδο (εργασία επικοινωνίας) ο υποψήφιος πρέπει να ολκληρώσει μία εργασία επικοινωνιακού χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ανταποκριθεί στον ρόλο που θα του ορίσει ο εξεταστής επάνω σε ένα καθορισμένο θέμα και να προχωρήσει σε διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο με τον εξεταστή. Η εξέταση διαρκεί 20 λεπτά και οι υποψήφιι εξετάζονται ανά δύο. Κριτήρια αξιολόγησης: Η εξέταση μπορεί να αποδόσει συνολικά 10 μονάδες, ως εξής : 1)ικανότητα επικοινωνίας (ο υποψήφιος ανταποκρίνεται σε όσα του ζητούνται, αποδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το θέμα που του έχει τεθεί με συνοχή και επαρκώς δομημένο λόγο και ιδέες): μονάδες 3 2)μορφοσυντακτική ορθότητα (άρθρα, ακολουθίες χρόνων, ρηματικοί τύποι, χρόνοι και εγκλίσεις, επιρρηματικές μορφές λέξεων, κλπ): μονάδες 3 3)πολυπλοκότητα και καταλληλότητα λεξιλογίου: μονάδες 2 4)προφορά: μονάδες 2
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
M.De Biasio, P.Garofalo,"Mosaico Italia", Percorsi nella cultura e nella civiltà italiana, (B2-C2), Edilizioni EDILINGUA, Atene, 2008 - Unità 4-5-6- integrate da materiale aggiuntivo fotocopiato. Visione di un film in italiano il cui titolo sarà comunicato durante il semestre Lettura di UNO dei seguenti libri di narrativa o di un altro libro di narrativa italiana A SCELTA dello studente : 1. Igiaba Scego, La mia casa è dove sono Rizzoli, 2010,Milano, pp. 168 Igiaba Scego, La mia casa è dove sono Loescher Editore, 2012,Torino, pp. 168 2. Alessandro Baricco, Questa storia, Feltrinelli, 2007, Milano, pp.288 3. Alessandro Baricci, Novecento, Feltrinelli, 1994, Milano, pp. 62 4. Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, Einaudi,2011, Torino, pp.230 5. Paola Mastracola, Non so niente di te, Einaudi, I Coralli, 2013, Torino, pp. 344 6. Rossella Pastorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli, 2018, Milano, pp 288 7. Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, Edizioni e/o, Roma, 2019, pp. 336 Si consiglia a chi sceglie di leggere i l libri “Io non ho paura” o “Novecento” di prendere visione dei film tratti dai rispettivi succitati libri: film “Io non ho paura” di Gabriele Salvatores (2003) ; film “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore (1998) per potere meglio comprendere dal confronto le differenze fra i due codici espressivi dei due generi(letterario e cinematografico).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Per la consultazione delle regole grammaticali e la loro esercitazione: 1. Marco Mezzadri, GP. Grammatica pratica della lingua italiana, Bonacci, Roma, 2016 2.Giovanni Battista Moretti,"L'italiano come seconda lingua",per competenze a livelli avanzati,Vol.I-II, Guerra Edizioni, 1995, Perugia 3. Susanna Gnocchi-Roberto Tartaglione, "Grammatica avanzata della lingua italiana con esercizi",b1-c1,Alma Edizioni, 2007, Firenze 4.Daniela Mancini, Tommaso Marani,"Il congiuntivo", Alma Edizioni, 2017, Firenze 5.Serena Ambroso - Giovanna Stefancich, "Parole, 10 percorsi nel lessico italiano",Bonacci editore,2002,Roma 6.Fabrizio Ruggeri, Stefania Ruggeri, 100 dubbi di grammatica italiana , Alma Edizioni, Firenze, 2014 7.Maria Chiara Naldini, Maria Angela Ielo, Gram e Matica, Grammatica della lingua italiana, PolyLect, Atene, 2016 Sitografia Dizionari on – line: http://www.demauroparavia.it/ http://www.sapere.it/tca/MainApp http://www.freeuniverse.it/dizionari.htm Dizionario dei sinonimi e dei contrari: http://miniportale.it/miniportale/enciclopedia.htm Grammatica: http://www.mauriziopistone.it7testi7linguaitaliana.html http://www.itg-rondani.it/dida/italiano/index.htm Esercizi on –line: www.rete.co.it www.erin.utoronto.ca/~jcampana/dig-ital/indextesto.html www.puntolingua.it www.init.rai.it www.imparodalvivo.eu www.impariamoitaliano.com www.italiano.rai.it
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2020