ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / SPECIFIC LEARNING DISABILITIES: CLASSIFICATION AND EDUCATIONAL INTERVENTION
Τίτλος στα ΙταλικάDifficoltà specifiche di apprendimento. classificazione e intervento educativo
Κωδικός11326
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000746

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 63
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΚατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600148009

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 15 (106)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 09:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις γλωσσολογίας ή ψυχολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του παρόντος μαθήματος, οι φοιτητές καθίστανται ικανοί (i) να κατανοούν τα κριτήρια ταξινόμησης διαφορετικών μαθησιακών δυσκολιών (ii) να αντιλαμβάνονται τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά διαφορετικών μαθησιακών δυσκολιών και (iii) να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα πλαίσια του μαθήματος της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο παρόν μάθημα επικεντρώνει στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες λόγου, ανάγνωσης και γραφής. Αναλύει τα κριτήρια διαφοροδιάγνωσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδιών που εντάσσονται σε αυτές τις κλινικές ομάδες. Παρουσιάζει τις δυσκολίες που τα παιδιά αντιμετωπίζουν στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στην τάξη και αναλύει μεθόδους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιτυχία στο μάθημα της ξένης γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, κριτήρια κατάταξης, εκμάθηση ξένης γλώσσας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
παρουσιάσεις powerpoint, e-learning, e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Aπαλλακτική εργασία έκτασης 1000 λέξεων (+/-15%) σε θέμα που αφορά στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα χαρακτηριστικά τους και την διαφοροδιάγνωσή τους. Κριτήρια αξιολόγησης: Περιεχόμενο (ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην εργασία, ανάπτυξη επιχειρημάτων και βιβλιογραφική τεκμηρίωση) Δομή και συνοχή του κειμένου (λογική αλληλουχία νοημάτων, παράγραφοι, τίτλοι, υπότιτλοι) Γλωσσική μορφή του κειμένου (κατανοητός λόγος, συντακτική και γραμματική ορθότητα) Βιβλιογραφία και παραπομπές (ακρίβεια και ορθότητα παρουσίασης στη βιβλιογραφία, ενδοκειμενικά και στο τέλος του κειμένου)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σταυρακάκη, Σ. (2019). Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές. Η περίπτωση της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Επίκεντρο. Bογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α., & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμέλεια και έκδοση) (2010). Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Επίκεντρο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Nijakowska, J. (2010) Dyslexia in the foreign language classroom. Multilingual Matters: Bristol Schneider, E. & Crombie, M. (2003). Dyslexia and Foreign Language Learning David Fulton Publishers. Κωνσταντίνου, Μ., & Κοσμίδου, Μ. (Επιμ.) (2011). Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Διαταραχών. Αθήνα: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2020