Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙσοζύγια Μάζας και Ενέργειας / Mass and Energy Balances
ΚωδικόςΜΕ2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000816

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙσοζύγια Μάζας και Ενέργειας
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600148704

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο - πτέρυγα Β (Πολιτικών Μηχ.)
ΌροφοςΌροφος 2
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 5 (46)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 11:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. να μετατρέπουν τα διάφορα μεγέθη στις σωστές μονάδες για τους υπολογισμούς 2. επιλύουν προβλήματα ισοζυγίων μάζας με ή χωρίς αντίδραση, κάυση, ανακύκλωση 3. επιλύουν προβλήματα ισοζυγίων ενέργειας ή σε συνδυασμό με ισοζύγια μάζας 4. να αναγνωρίζουν συστήματα, ιδιότητες αερίων και να υπολογίζουν βαθμό ελευθερίας στην κατάστρωση των εξισώσεων για επίλυση των προβλημάτων 5. διαβάζουν και να κατανοούν διαγράμματα ενθαλπίας, ψυχρομετρικό διάγραμμα 6. εφαρμόζουν τις αρχές ισοζυγίων μάζας και ενέργειας σε πραγματικά προβλήματα διεργασιών που μπορεί να συναντηθούν σε διάφορες βιομηχανίες (χημικές, τροφίμων, φαρμακευτικές κτλ)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
IΣΟΖΥΓΙΑ MΑΖΑΣ ΚΑΙ EΝΕΡΓΕΙΑΣ Απλά ισοζύγια μάζας – Ορισμοί. Απλά διαγράμματα ροής. Καύση, περίσσεια αέρα. Στοιχεία ισορροπίας φάσεων. Καταστατικές εξισώσεις. Κρίσιμες και ανηγ-μένες Τ, Ρ. Συντελεστής συμπιεστότητας (Ζ) – καθαρά αέρια και μίγματα. Μερι¬κές πιέσεις. Υγρασία – πίνακες ατμού – διεργασίες ύγρανσης, ξήρανσης. Ισοζύγια ενέργειας. Ορισμοί (έργο – θερμότητα – ενέργεια – ενθαλπία – ειδικές θερμότη-τες). Υπολογισμοί ενθαλπιών. Αλλαγή φάσεων και μεταβολές ΔΗ. Γε¬νικό ισοζύ-γιο ενέργειας. Θερμοτονισμός αντιδράσεων. Αντιδράσεις σε Τ, Ρ, διάφορες των κανονικών. Θερμότητες διάλυσης, ανάμιξης. Συνδυασμένα ισοζύ¬για μάζας και ενέργειας. Απόσταξη. Βαθμοί ελευθερίας. Διαγράμματα ελθαλπίας – συγκέντρω-σης. Διαγράμματα υγρασίας – ψύξη – αφύγρανση. Εφαρμογές. Ισο¬ζύγια μάζας και ενέργειας σε μη μόνιμη κατάσταση. Απλά ισοζύγια μάζας, ανά¬μιξη, από¬σταξη, αντίδραση. Απλά ισοζύγια ενέργειας, μεταφορά θερμότητας. Απλά παρα¬δείγματα και εφαρμογές. Υποχρεωτικό εργαστήριο Η/Υ στη χρήση Aspen Plus.
Λέξεις Κλειδιά
Ισοζύγια μαζας και ενέργειας, Θερμοφυσικές ιδιότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις-διαλέξεις μέσω Η/Υ, χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "elearning" για επικοινωνία με τους φοιτητές, εβδομαδιαία Online quiz.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις80
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων0
Φροντιστήριο13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών24
Εξετάσεις3
διαδικτυακές ασκήσεις30
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (80%) Εβδομαδιαία Online quiz (20%) Εθελοντική Εργασία (προσθετικά 20% του προβιβάσιμου βαθμού)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
D.M.Himmelblau (Μετάφραση Γ.Π.Σακελλαρόπουλος, Βασικές Αρχές και Υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική D.M.Himmelblau , J.B.Riggs , “Βασικές Αρχές και Υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική”, 7η Εκδοση (Μετάφραση Γ.Μαρνέλος), Εκδ. Τζιόλα (2006)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Reklaitis G.V., “Introduction to Material & Energy Balances”, J.Wiley (1983). Felder R.M. and Rausseau R.W., “Elementary Chemical Processes”, J.Wiley (1978)
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-05-2020