Μετάφραση Γενικών Κειμένων Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜετάφραση Γενικών Κειμένων Ι / General Translation I
Τίτλος στα ΓαλλικάTraduction générale I
ΚωδικόςΥ-ΜΕΤ-05
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006367

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜετάφραση Γενικών Κειμένων Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600155058
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. A (A-M) Δημητρούλια Ξ.Ξανθίππη Δημητρούλια
2. Β (Ν-Ω) Λουπάκη Ε.Ελπίς Λουπάκη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μεταφράσουν ένα μικρό σε έκταση κείμενο γενικού περιεχομένου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση: α) να ορίζουν τις επικοινωνιακές παραμέτρους που διέπουν το κείμενο, β) να διεξάγουν αξιόπιστη έρευνα στις διαθέσιμες ,μονόγλωσσες και δίγλωσσες πηγές (έντυπες και ηλεκτρονικές), γ) να γνωρίζουν τις διαφορετικές μεταφραστικές τεχνικές και τη χρήση τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών/τριών στη μεταφραστική πράξη και στις βασικές τεχνικές της. Για τον σκοπό αυτό μελετώνται μικρά σε έκταση κείμενα γενικού περιεχομένου, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, τουριστικοί οδηγοί, οδηγίες χρήσεως, άρθρα από τον τύπο, και εξετάζονται οι τρόποι προσέγγισης του προς μετάφραση κειμένου καθώς και οι εκάστοτε μεταφραστικές λύσεις. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες εξασκούνται στην οργάνωση και διαχείριση της μεταφραστικής διαδικασίας και στη χρήση των μεταφραστικών πηγών μέσω της πραγματοποίησης συγκεκριμένων κάθε φορά μεταφραστικών ασκήσεων. Περιεχόμενο μαθήματος 1. Εισαγωγή στη μετάφραση 2. Εισαγωγή στη Γενική Μετάφραση (ΓΜ) 3. Τύποι και είδη κειμένων 4. Σχέση ΓΜ με ειδική μετάφραση και ορολογία 5. Πολιτισμικά στοιχείο 6. Τεχνικές της μετάφρασης 7. Στρατηγικές της μετάφρασης 8. Αντιπαραβολική μελέτη γενικών κειμένων (ΓΚ) (Οδηγίες χρήσης) 9. Αντιπαραβολική μελέτη ΓΚ (Συνταγές) 10. Άσκηση σε ΓΚ (Τουρισμός) 11. Άσκηση σε ΓΚ (Δημοσιογραφικά κείμενα) 12. Άσκηση σε ΓΚ (Δημοσιογραφικά κείμενα) 13. Άσκηση σε ΓΚ (Βιογραφία)
Λέξεις Κλειδιά
Μετάφραση Γενικών Κειμένων, Είδη κειμένων, επικοινωναικές παράμετροι της μετάφρασης, μεταφραστικές τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσα εξοπλισμένη με υπολογιστή και προβολικό μηχάνημα και το περιεχόμενο του μαθήματος είναι αναρτημένο στο elearning. Οι φοιτητές ασκούνται στην επεξεργασία και τη μετάφραση του κειμένου, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικές πηγές ενώ στη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάζονται και αξιολογούνται διάφορες διαθέσιμες πηγές και μεταφραστικά εργαλεία. Η επικοινωνία διεξάγεται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ανακοινώσεων, ενώ έχουν και δυνατότητα μεταξύ τους επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100,4
Σεμινάρια100,4
Εργαστηριακή Άσκηση391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20,1
Εκπόνηση μελέτης (project)120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών391,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη οι γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (60% της βαθμολογίας), καθώς και η συμμετοχή του φοιτητή/τριας μέσα στην τάξη (40% της βαθμολογίας). Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται κατά το πρώτο μάθημα και αναφέρονται στην περιγραφή του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Seel, Olaf (2015). Εισαγωγή στη Γενική Μετάφραση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2568
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Delisle, Jean (2013). La traduction raisonnée: manuel d’ initiation à la traduction professionnelle de l’anglais vers le français. 3e édition. Ottawa: Les Presses de l’Université d’Ottawa Gouadec, Daniel ([2002], 2007), Επάγγελμα: Μεταφραστής. Αθήνα : Texto Communication Services, Translation and Publishing Rouleau, Maurice (2001), Initiation à la traduction générale. Du mot au texte. Montréal: Linguatech Editeur
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2020