ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ / PEDAGOGICAL RESTRUCTURING OF SCHOOL SPACE
ΚωδικόςΕΠ.2.042
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστασία Δημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003415

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 105
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΠροσανατολισμούΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600159790

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (170)
ΗμερολόγιοΤρίτη 18:30 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι α) η εκμάθηση των βασικών προτάσεων για την οργάνωση του εκπαιδευτικού χώρου οι οποίες διατυπώνονται στο πλαίσιο σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων β) η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για διαμόρφωση και χρησιμοποίηση του εσωτερικού και υπαίθριου χώρου στο νηπιαγωγείο, συνδεδεμένη με τη διαδικασία μάθησης γ) η απόκτηση δεξιοτήτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο σχολικός χώρος προσεγγίζεται ως ένα δυναμικό υλικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται εκπαιδευτικές μορφές εργασίας και επικοινωνίας. Διερευνάται η σύνδεση της σχέσης "παιδί - χώρος" με τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και με το πλέγμα εκπαιδευτικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο σχολείο. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η μέθοδος του «παιδαγωγικού ανασχεδιασμού του σχολικού χώρου», μια συστημική μέθοδος ολιστικών παρεμβάσεων στο σχολικό χώρο (εσωτερικό και υπαίθριο) με στόχο την εκπαιδευτική αναβάθμισή του. Τέλος, παρουσιάζονται και σχολιάζονται παραδείγματα εφαρμογών προς την κατεύθυνση αυτή.
Λέξεις Κλειδιά
Παιδαγωγικός Ανασχεδιασμός του Σχολικού Χώρου, Συνεργατική Μάθηση, Εκπαιδευτική Αλλαγή, Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: • Παρουσιάσεις των μαθημάτων με χρήση Power Point και προβολές βίντεο. • Όπου απαιτείται, σύνδεση με το διαδίκτυο Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: • Οργάνωση του μαθήματος με την ηλεκτρονική πλατφόρμα blackboard • Απαντήσεις σε ερωτήσεις των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες του μαθήματος, τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και τις εργασίες τους • Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών και τη διαδικασία αξιολόγησης • Ενημέρωση των φοιτητών για οργανωτικά ζητήματα του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Σεμινάρια90,4
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Άσκηση Πεδίου200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών δομείται σε δυο επίπεδα: α) με μελέτη της βιβλιογραφίας και την εκπόνηση σύντομων εκθέσεων και β) με την σταδιακή εκπόνηση μιας εργασίας πεδίου, με την οποία καταγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στα σχολεία που επισκέπτονται οι ομάδες των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθείται μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, που περιλαμβάνει δυο φάσεις: 1η ΦΑΣΗ: α) γραπτές εργασίες και εκθέσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το μάθημα και απόκτηση εμπειρίας σε θέματα παρέμβασης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον β) παρουσίαση και σχολιασμός αντιπροσωπευτικού δείγματος από τις εργασίες αυτές 2η ΦΑΣΗ: Εκπόνηση τελικής εργασίας (συμπερασματική) στην οποία οι φοιτητές: • συνθέτουν τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις από τις γραπτές εργασίες και τις εκθέσεις της 1ης φάσης • προχωρούν σε προτάσεις για ανασχεδιασμό του χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον του σχολείου που επισκέφθηκαν και του οποίου μελέτησαν τη λειτουργία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γερμανός, Δ. (2006). Οι τοίχοι της γνώσης. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ / 2ο μέρος Ιωάννα Κ. Αρβανίτη (2008), Η βιβλιοθήκη στο Ελληνικό Σχολείο, Σταμούλης Αντ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
IN GREEK - Αναγνωστοπούλου, Μ. (2001). Η ομαδική διδασκαλία στην εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. - Γερμανός, Δ. (2003), «Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του χώρου για την προώθηση της συνεργατικής μάθησης», στο: Κυπριακός Σύνδεσμος Συνεργατικής Μάθησης (επιμ.), (2003), Συνεργατικό Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Λευκωσία, σσ. 79-88. - Γερμανός, Δ. (2006), «Χώρος και εκπαιδευτικό περιβάλλον στο σύγχρονο νηπιαγωγείο», στο Παπαλεοντίου-Λουκά Ε. (επιμ.), Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. - Goehlich, Μ. (2003). Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση. Αθήνα: Τυπωθήτω - Κανάκης, Ι.Ν. (2001). Η οργάνωση της διδασκαλίας-μάθησης με ομάδες εργασίας. Αθήνα: Τυπωθήτω. - Ματσαγγούρας, H. (2000β). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. - Μπίκος, Κ. (2004). Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα - Pellegrino, P. (2000). Το νόημα του χώρου. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός IN ENGLISH & FRENCH - Baudrit, A. 2007. L’apprentissage coopératif. - Origines et évolutions d’une méthode pédagogique. Bruxelles : De Boek. - Casabo, C. (dir.) (2002). Travailler en équipe á l’école maternelle. Des maîtres construisent leur équipe d’école. Lyon : Pratique Sociale - Collective work) (2004). Kids Spaces. Victoria (Au):Images Publishing Group - Collective work) (2008). Educational Spaces. Victoria (Au):Images Publishing Group - Collective work) (2010). Kindergarden Architecture. USA: HBI, Loft Publications - Dudek, M. (2000). Architecture of Schools. Oxford: Architectural Press - Germanos D. (1995). «La relation de l’enfant à l’espace urbain : perspectives éducatives et culturelles», in : Architecture and Behavior, vol. 11, 1, pp. 55-61. - Fisher, D.L., Khine, M.S. 2006. Contemporary Approaches to Research on Learning Environments. London : Word Scientific. - Johnson, D.W & Johnson R.T. (1989). Cooperation and Competition. Theory and research. Edina, Minnesota: Interaction book Company. - Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, J.E. 2004. Cooperative learning in the classroom. ASCD : Alexandria, Virginia. - Kagan, M., Kagan, L., Kagan, S. (2005). Classbuilding. San Clemente: Kagan Publishing & Professional Development. - Kagan, M., Kagan, L., Kagan, S., (2005). Teambuilding. San Clemente: Kagan Publishing & Professional Development. - Pelletier, D. (2001). L’activité - projet. Le développement global en action. Québec : Modulo. LINKS: http://base.d-p-h.info/fr/fiches/organisme/fiche-organisme-91.html, για το χώρο ως παράμετρο της σχέσης «άτομο –ομάδα -κοινωνία» http://csiss.org/ για το χώρο ως πεδίο έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες http://www.designshare.com/index.php/home, για τη σχέση αρχιτεκτονικής και παιδαγωγικής www.oecd.org/education, / http://www.edfacilities.org/index.cfm, για σύγχρονες προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και του σχολικού χώρου ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Παρουσιάσεις των μαθημάτων σε power point, συνοδευμένες από σχετική βιβλιογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-11-2019