Γαλλική Γλώσσα VI: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα VI: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου ΙΙ / French language VΙ : Oral speech skills development
Τίτλος στα ΓαλλικάLangue française VI : développement de compétences à l’oral II
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-18
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006370

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα VI: Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600160588
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Κρυστάλλη Π. I (Α - Λ)Πηνελόπη Κρυστάλλη
2. Κρυστάλλη Π. II (Μ - Ρ)Πηνελόπη Κρυστάλλη
3. Κρυστάλλη Π. III (Σ - Ω)Πηνελόπη Κρυστάλλη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να : επιχειρηματολογούν, αντιπαρατίθενται και να διαπραγματεύονται στη γλώσσα στόχο και σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προφορική παρουσία ενός συγκεκριμένου θέματος με τρόπο συνεκτικό και δομημένο και με ευχέρεια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα αρθρώνεται γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες στο πλαίσιο των οποίων προτείνονται στους φοιτητές διαφόρων τύπων γλωσσικές δραστηριότητες, διαβαθμισμένης δυσκολίας, που περιλαμβάνουν αντίληψη, παραγωγή και συνδιαλλαγή στον προφορικό λόγο. Δίνεται επίσης έμφαση στην κοινωνικοπολιτισμική γνώση και τη διαπολιτισμική επίγνωση. Η παραγωγή προφορικού λόγου γίνεται με συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους.Στο πλαίσιο του μαθήματος προβλέπονται ατομικές και ομαδικές προφορικές παρουσιάσεις. Εβδομάδα 2: 1η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 3η: 1η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 4η: 2η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 5η: 2η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 6η:3η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 7η: 3η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 8η: 4η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου Εβδομάδα 9η: 4η θεματική ενότητα- Δραστηριότητες παραγωγής προφορικού λόγου Εβδομάδα 10η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 11η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 12η: Προφορική παρουσία εργασίας σε συγκεκριμένο θέμα Εβδομάδα 13η: Τελική Προφορική εξέταση
Λέξεις Κλειδιά
Γλωσσική κατάρτιση, Γαλλική γλώσσα, Παιδαγωγικά, Διδακτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η χρήση ΤΠΕ είναι απαραίτητη τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και για την παραγωγή δραστηριοτήτων προφορικού λόγου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση251
Άσκηση Πεδίου251
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχής αξιολόγηση: Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά την εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων (κατ’ οίκον εργασίες, καθήκοντα μέσω διαδικτύου). Λαμβάνουν συστηματικά σχόλια (προφορικά ή γραπτά) κατά την διάρκεια του εξαμήνου. .
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
CONQUET A., 1992 – Comment faire un exposé. Paris : Centre de recherches de la Bonne Presse, 63 p. DIONNE B., 1998 – « Réussir son exposé oral », ιν Pour réussir : guide méthodologique pour les études et la recherche, 3e éd. Montréal : Études vivantes, Groupe Éducalivres inc., p. 253-264. FAURE/di CRISTO, Le français par le dialogue, Hachette, Paris 1977. LEROUX P., 2003 – Communiquer en public : un défi passionnant. Saint-Hubert : Un monde différent, 191 p. MANDEL St., 1994 – Parlez en public. Paris : Presses du management, 77 p.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-05-2020