Θεωρίες Μάθησης στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΠΔΕ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρίες Μάθησης στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΠΔΕ] / Θεωρίες Μάθησης στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΠΔΕ]
Κωδικός609
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019398

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρίες Μάθησης στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών και ΤΠΕ [ΠΠΔΕ]
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600165251

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 09:00 έως 11:00
Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΤρίτη 14:00 έως 17:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν χρειάζονται προαπαιτούμενα μαθήματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατά το τέλος της φοίτησης στο εν λόγω μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: -εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων θεωριών της μάθησης και να αναγνωρίζουν τη σημασία και τη συμβολή τους στη διαδικασία της μάθησης, - διαπιστώνουν την σχέση μεταξύ των διαφόρων θεωριών μάθησης και στην οργανική συνέχειά τους μέσω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στο χώρο του σχολείου. - αντιληφθούν πώς επηρεάστηκαν και τροποποιήθηκαν οι θεωρίες μάθησης μετά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και πώς αυτό διαμορφώνει την διδακτική προσέγγιση και διαδικασία. - συνδέουν τις θεωρίες μάθησης με τις διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και εφαρμογές. -Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των διαφόρων θεωριών της μάθησης και να αναγνωρίζουν τη σημασία και τη συμβολή τους στη διαδικασία της μάθησης, - διαπιστώνουν την σχέση μεταξύ των διαφόρων θεωριών μάθησης και στην οργανική συνέχειά τους μέσω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία στο χώρο του σχολείου. - αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων θεωριών μάθησης και να εντοπίζουν τη συμβολή τους στη μαθησιακή διαδικασία. - συνδέσουν τις θεωρίες μάθησης με τις διδακτικές στρατηγικές, πρακτικές και εφαρμογές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού αναπτύσσονται σύγχρονες θεωρίες μάθησης (εξαρτημένης μάθησης, εποικοδομητισμού, κοινωνιογνωστικές, κοινωνικές, επεξεργασίας των πληροφοριών, τεχνολογικές κ.α.) και παρουσιάζεται η εφαρμογή των μαθησιακών αρχών και εννοιών σε εκπαιδευτικά πλαίσια που άπτονται της διδακτικής προσέγγισης του Μαθήματος των Θρησκευτικών στην εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται η θέση του ΜτΘ στην εκπαίδευση και οι κύριοι παράγοντες που εμπλέκονται σ' αυτό. Τα σχετικά αναλυτικά προγράμματα, η διδακτέα ύλη του ΜτΘ και οι βασικές μεθοδολογικές προϋποθέσεις σχεδιασμού του ΜτΘ. Η μεθοδολογία, διάρθρωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας του ΜτΘ. Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση των εφαρμογών των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας) σε όλες τις φάσεις πραγματοποίησης της διδασκαλίας του ΜτΘ και γενικότερα στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερα ο σχεδιασμός και ανάπτυξη σχεδίων διδασκαλίας και σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων για τα Θρησκευτικά με ΤΠΕ. Αξιολόγηση της διδασκαλίας και μέτρηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών στο ΜτΘ.
Λέξεις Κλειδιά
θεωρίες μάθησης, εποικοδομητισμός, ΤΠΕ, διδακτικός σχεδιασμός, Θρησκευτική Εκπαίδευση, Μάθημα των Θρησκευτικών, διδακτικές αρχές, διδακτικά μοντέλα, εκπαιδευτική τεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με την υποστήριξη διαφανειών και με την επίσκεψη ιστοσελίδων. Οι διαφάνειες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της διδάσκουσας. Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεσω του server του Α.Π.Θ. webmail και της προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντος για τις ανακοινώσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Εργαστηριακή Άσκηση401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων743,0
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Εξετάσεις301,2
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει. Συντάσσουν σχέδιο διδασκαλίας στο ΜτΘ και το παρουσιάζουν στα πλαίσια της άσκησης του μαθήματος. Στις τελικές εξετάσεις παραδίδουν γραπτή εργασία και εξετάζονται γραπτώς.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μητροπούλου, Β. Οι ΤΠΕ στη διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών, Όστρακον, Θεσσαλονίκη 2015 2. Θεωρίες μάθησης και Αγωγής, Όστρακον, Θεσσαλονίκη, 2015 3. Χ. Βασιλόπουλος, Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2008.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Μητροπούλου, Β. Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες μάθησης στη διδακτική του ΜτΘ με ΤΠΕ, Όστρακον, Θεσσαλονίκη 2013 2. Μπικος, Κ. Ζητήματα Διδακτικής που θέτουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Ζυγός, 2012
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2020