ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ / INTERCULTURAL DIDACTICS: THEORY AND PRAXIS
Τίτλος στα ΓερμανικάInterkulturelle Didaktik: Theorie und Praxis
ΚωδικόςΓΔ_021
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019587

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλωσσολογία-ΔιδακτικήΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-9
Λογοτεχνία-ΠολιτισμόςΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-9

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166196
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του σεμιναρίου αναμένεται ότι οι φοιτητές θα: • έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (π.χ. διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμική ικανότητα, ενσυναίσθηση) • γνωρίζουν τα μοντέλα διαχείρισης του πολιτισμικού πλουραλισμού στην εκπαίδευση • είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τις αρχές και τα αξιώματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης • είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους διδακτικές πρακτικές που ενδείκνυνται στη διαπολιτισμική διδακτική, εφαρμόζοντας στην πράξη τη σχετική θεωρία • προωθούν στη διδασκαλία τους την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής διδακτικής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου επιδιώκεται οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με βασικές έννοιες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως «διαπολιτισμικότητα», «πολυπολιτισμικότητα», «διαπολιτισμική επικοινωνία», «διαπολιτισμική ικανότητα», «ενσυναίσθηση» κ.ά. Υπό το πρίσμα αυτό αναλύονται διάφορα μοντέλα διαχείρισης του πολιτισμικού πλουραλισμού που έχουν εφαρμοστεί στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς. Παρουσιάζονται και συζητούνται οι αρχές και τα αξιώματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και επιχειρείται, μέσα από τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, να αναδειχθούν διδακτικές πρακτικές που μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής διδακτικής.
Λέξεις Κλειδιά
διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαπολιτισμική διδακτική, διαπολιτισμική επικοινωνία, διαπολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων471,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο2259
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τα παρακάτω μέρη, που συνυπολογίζονται: • παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο (20% του βαθμού) • προφορική παρουσίαση εργασίας/σύντομη εισήγηση (30% του βαθμού) • γραπτή εργασία στο τέλος του εξαμήνου (50% του βαθμού) Πρέπει να έχει κατοχυρωθεί τουλάχιστον ο βαθμός έξι (6) σε κάθε μέρος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση: Banks, J. (2004). Εισαγωγή στην πολυπολιτισμική εκπαίδευση (μτφρ. Ν. Σταματάκης, επιμ. Ε. Κουτσουβάνου). Αθήνα: Παπαζήση. Γκόβαρης, Χρ. (2001). Εισαγωγή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός. Γκότοβος, Αθ. (2002). Εκπαίδευση και ετερότητα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Cummings, J. (2005). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας (μτφρ. Σ. Αργύρη, επιμ. Ε. Σκούρτου) (2. έκδ.). Αθήνα: Gutenberg. Δημητριάδου, Κ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις στο πλαίσιο φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο. Στο: Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολισμικό σχολείο: διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό (επιστημονική υπεύθυνη Ζωή Παπανούμ) (σσ. 37-53). Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη 10 & 11 Δεκεμβρίου 2007. Κεσίδου, Α. (2008α). Διαπολιτισμική εκπαίδευση: μια εισαγωγή. Στο: Δ. Μαυροσκούφης (επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή (σσ. 21-35). Θεσσαλονίκη. Κεσίδου, Α. (2008β). Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής. Στο: Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολισμικό σχολείο: διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό (επιστημονική υπεύθυνη Ζωή Παπανούμ) (σσ. 11-27). Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη 10 & 11 Δεκεμβρίου 2007. Κεσίδου, Α. & Παπαδοπούλου, Β. (2008). Η διαπολιτισμική διάσταση στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Αναγκαιότητα και εφαρμογές. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 45, 37-55. Μαλιγκούδη, Χρ. (2008). Προτάσεις για τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές. Στο: Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολισμικό σχολείο: διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό (επιστημονική υπεύθυνη Ζωή Παπανούμ) (σσ. 117-121). Πρακτικά Ημερίδας, Θεσσαλονίκη 10 & 11 Δεκεμβρίου 2007. Μάρκου, Γ. (1997). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Αθήνα: ΚΕΔΑ. Μπάρος, Β., Στεργίου, Λ. & Χατζηδήμου, Κ. (επιμ.) (2014). Ζητήματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Αθήνα: Διάδραση. Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον – Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Στεργίου, Λ. & Σιμόπουλος, Γ. (2019). Μετά τα κοντέινερ. Διαπολιτισμική ματιά στην εκπαίδευση των προσφύγων. Αθήνα: Gutenberg Τσιούμης, Κ. (2003). Ο μικρός «άλλος». Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Τσοκαλίδου, Ρ. (2012). Χώρος για δύο. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Χατζηδήμου, Δ. & Χατζηδήμου, Κ. (2014). Προγραμματισμός διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη. Εκπαιδευτικές-διδακτικές τεχνικές, σχέδια μαθήματος και διδακτικά σενάρια για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο. Αθήνα: Διάδραση. Ξενόγλωσση: Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Palgrave Macmillan. Dervin, F. & Gross, Z. (Eds.) (2016). Intercultural Competence in Education: Alternative Approaches for Different Times. London: Palgrave Macmillan. Hu, A. & Byram, M. (Hrsg.) (2009). Interkulturelle Kompetenz und fremdsprachliches Lernen: Modelle, Empirie, Evaluation. Tübingen: Gunter Narr. Liddicoat, A. & Scarino, A. (2013). Intercultural Language Teaching and Learning. Chichester, West Sussex, UK: Wiley-Blackwell. Losche, H. (2003). Interkulturelle Kommunikation: Sammlung praktischer Spiele und Übungen (3. Aufl.). Alling: Sandmann. Metveev, A. (2017). Intercultural Competence in Organizations: A Guide for Leaders, Educators and Team Players. New York: Springer. Straub, J., Weidemann, A. & Weidemann, D. (Hrsg.) (2007). Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz: Grundbegriffe, Theorien, Anwendungsfelder. Stuttgart: J.B. Metzler. Weidemann, A., Straub, J. & Nothnagel, S. (2010). Wie lehrt man interkulturelle Kompetenz? Theorien, Methoden und Praxis in der Hochschulausbildung: ein Handbuch. Bielefeld: transcript.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2020