ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Environmental Pollution Control
ΚωδικόςΗ06
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002660

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 54
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600171220
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να α) είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες των περιβαλλοντικών ελέγχων β) γνωρίζουν τις αρχές και τις κυριότερες μεθόδους δειγματοληψίας γ) γνωρίζουν τις γενικές αρχές της ανάλυσης των κυριότερων ρύπων δ) να αξιολογούν τα αναλυτικά αποτελέσματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος Διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου. Μετρήσεις πεδίου. Αρχές και μέθοδοι δειγματοληψίας ρύπων από την ατμόσφαιρα και από πηγές εκπομπής. Συστήματα δειγματοληψίας. Προσδιορισμός αερίων ρύπων. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης και της χημικής σύστασης της αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης. Δειγματοληψία και ανάλυση μετεωρικών κατακρημνισμάτων. Αρχές και τεχνικές δειγματοληψίας νερών. Προκατεργασία δειγμάτων. Μέθοδοι προσδιορισμού παραμέτρων ελέγχου ποιότητας νερών (οργανοληπτικές και φυσικοχημικές παράμετροι, παράμετροι οργανικής ρύπανσης, θρεπτικά συστατικά., βαρέα μέταλλα και τοξικά στοιχεία, οξικές οργανικές ενώσεις). Βιοανιχνευτές. Έλεγχος επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με βάση περιβαλλοντικούς παράγοντες. Μέθοδοι ταυτοποίησης – ποσοτικοποίησης συμμετοχής πηγών ρύπανσης.
Λέξεις Κλειδιά
περιβαλλοντικός έλεγχος, αρχές και μέθοδοι δειγματοληψίας, προσδιορισμός ρύπων, χαρακτηρισμός τοξικότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων311,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
'Ελεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος, Θ. Κουιμτζής, Κ. Φυτιάνος, Κ. Σαμαρά, Δ. Βουτσά
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-03-2021