Αναλυτική Χημεία (Ε)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. ΑΝΕ2 Αναλυτική Χημεία (Ε)
 2. ΑΝΘ2 Αναλυτική Χημεία (Θ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑναλυτική Χημεία (Ε) / Analytical Chemistry (L)
ΚωδικόςΑΝΕ2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002652

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό213

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑναλυτική Χημεία (Ε)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600172421
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση με κλασσικές τεχνικές χημικής ανάλυσης (παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων - ογκομετρήσεις), καθώς επίσης και με τεχνικές ενόργανης χημικής ανάλυσης (φασματοσκοπία UV/VIS, ατομική απορρόφηση φλόγας, υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης, αέρια χρωματογραφία, διαθλασιμετρία) Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση των κύριων παραμέτρων που αφορούν στην πρόληψη κινδύνων κατά την εργασία σε χημικό εργαστήριο, καθώς επίσης και το πλαίσιο χάραξης συστηματικής πολιτικής από κάθε οργάνωση/επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλιστούν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας σε χημικό εργαστήριο. Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος:  Αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις για να ασχοληθούν με την ασφάλεια σε χημικό εργαστήριο (βιοτεχνίας, βιομηχανίας).  Αποκτούν τις ανάλογες δεξιότητες που απαιτούνται από έναν χημικό μηχανικό.  Μπορεί να εκπαιδεύει νέους χημικούς και χημικούς μηχανικούς σε θέματα ασφάλειας και εργασίας σε χημικό εργαστήριο  Συνεργάζονται με τον τεχνικό ασφαλείας μιας βιομηχανίας για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια μελέτη επικινδυνότητας, που να άπτεται θεμάτων ανθρώπινου παράγοντα και εργασιακής ασφάλειας στο χημικό ερεγαστήριο  Είναι σε θέση να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς επίσης να εξαλείψουν και να αποτρέψουν τη διάδοση πυρκαγιών, μέσα σε χημικό εργαστήριο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και πρότυπα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κανονικά διαλύματα, παρασκευή και έλεγχος. Προϋποθέσεις ογκομετρικής ανάλυσης. Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης οξέος-βάσης, καμπύλες εξουδετέρωσης, προσδιορισμός της σύστασης μίγματος βάσης και ανθρακικών αλάτων. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, προσδιορισμός Fe2+ με KMnO4. Αντιδράσεις συμπλοκοποίησης, συμπλοκομετρικός προσδιορισμός σκληρότητας νερού με EDTA. Φασματοφωτομετρία UV-Vis, νόμος των Lambert-Beer, καμπύλες απορρόφησης, φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός σιδήρου με ο-φαινανθρολίνη. Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης φλόγας, οργανολογία, εφαρμογές – Προσδιορισμός της σύστασης μίγματος ανθρακι¬κού ασβεστίου και δολομίτη με ατομική απορρόφηση. Ορυκτολογική ταυτοποίηση μίγματος ανθρακι¬κού ασβεστίου και δολομίτη με ακτίνες Χ. Ιοντική χρωματογραφία –προσδιορισμός ανόργανων ιόντων σε δείγματα νερού. Αέρια χρωματογραφία, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός μίγματος αλκανίων. Διαθλασιμετρία, προσδιορισμός συγκέντρωσης σακχάρων σε υδατικά διαλύματα.
Λέξεις Κλειδιά
Ογκομετρική ανάλυση, ενόργανη χημική ανάλυση, φασματοσκοπία, ατομική απορρόφηση, χρωματογραφία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20
Εργαστηριακή Άσκηση50
Εξετάσεις20
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (θέματα και προβληματα), Στυλιανός Λιοδάκης 2.ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Ι.Παπαδογιάννης, Β.Σαμανίδου 3.ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΟΣ Ι, , Daniel Harris ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 2009 4.ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ Α. ΚΟΥΠΠΑΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1990 5. Αναλυτική Χημεία, Θεμελής Δημήτριος Γ., Ζώτου Αναστασία - Στέλλα Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε.2017
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστηριακές Σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2020