Τεχνικο-Οικονομική Μελέτη ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνικο-Οικονομική Μελέτη ΙΙ / Chemical Product and Plant Design Project IΙ
ΚωδικόςΤΜ10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000854

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1052

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνικο-Οικονομική Μελέτη ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600172527
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΗΥ4 Αριθμητικές Μέθοδοι για Μηχανικούς
 • ΜΕ2 Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας
 • ΦΔ5 Φυσικές Διεργασίες Ι
 • ΦΔ6 Φυσικές Διεργασίες ΙΙ
 • ΧΑ6 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων Ι
 • ΧΕ8 Σχεδιασμός Χημικών Εγκαταστάσεων
Γενικές Προαπαιτήσεις
Από τα 6 προαπαιτούμενα μαθήματα οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα 5
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εφαρμογή των γνώσεων της Χημικής Μηχανικής στην ανάλυση, την προσομοίωση, τον σχεδιασμό, την ενεργειακή ολοκλήρωση, τη βελτιστοποίηση και τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας εγκατάστασης που παρουσιάζει σύγχρονο βιομηχανικό ενδιαφέρον. Ειδικότερες επιδιώξεις / εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος είναι: -Βιβλιογραφική ανασκόπηση -Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών τεχνολογιών της υπό μελέτης εγκατάστασης -Επιλογή τους τελικού διαγράμματος ροής -Ισοζύγια μάζας και ενέργειας της μονάδας -Εφαρμογή βασικού σχεδιασμού (λεπτομερής σχεδιασμός και διαστασιολόγηση π.χ. ενός εναλλάκτη θερμότητας, ενός καταλυτικού αντιδραστήρα κλπ) όσο και προηγμένου σχεδιασμού (π.χ. σύνθεση εναλλακτικών διαγραμμάτων ροής) Χρησιμοποίηση εμπορικών προσομοιωτών -Ενεργειακή ολοκλήρωση (αν είναι σκόπιμη) -Χρηματοοικονομική αξιολόγηση -Περιβαλλοντική αξιολόγηση μέσω αποτίμησης κύκλου ζωής (αν είναι σκόπιμη) -Μελέτη αιτιών κινδύνου και λειτουργικότητας (αν είναι σκόπιμη) -Συγγραφή τεχνικής έκθεσης -Παρουσίαση αποτελεσμάτων. Άλλοι Στόχοι - - Η ανάπτυξη και ανάδειξη ικανοτήτων συνεργασίας σε ομάδες - Η συγγραφή και παρουσίαση μιας τεχνικής έκθεσης - Η ανάπτυξη κριτικής και σχεδιαστικής ικανότητας Επιλογή διαγραμμάτων ροής ή συσκευών - Προσομοίωση της εγκατάστασης με χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων. Βελτιστοποίηση συσκευών ή διεργασιών αυτών - Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας βιομηχανικής εγκατάστασης με πραγματικά οικονομικά, τεχνικά και άλλα δεδομένα - Η ενσωμάτωση ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και μελετών ρίσκου και ανάλυσης κινδύνου ανάλογα με την υπό μελέτη εγκατάσταση - Η τεχνική παρουσίαση της μελέτης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Ολοκλήρωση του λεπτομερούς σχεδιασμού (από το ΤΟΜ Ι) - Πλήρης οικονομική αξιολόγηση (π.χ. υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας της επένδυσης, του χρόνου αποπληρωμής, χρηματοοικονομική εξέλιξη της μονάδας σε ορίζοντα 25 ετών) - Περιβαλλοντική αξιολόγηση της εγκατάστασης (αν απαιτείται) - Μελέτη αιτιών κινδύνου και λειτουργικότητας (αν απαιτείται) - Συγγραφή λεπτομερούς τεχνικής έκθεσης με ορισμένη δομή (χωρίς όριο σελίδων) - Παρουσίαση σε πάνελ δύο εξεταστών. Η παρουσίαση διαρκεί περίπου μία ώρα και ακολουθεί συζήτηση/εξέταση και βαθμολόγηση της ομάδας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν Yπολογιστικά πακέτα ή προσομοιωτές διεργασιών όπως το UNISIM και το MATLAB. Ολο το υλικό του μαθήματος υπάρχει διαθέσιμο στο e-Learning μέσω του οποίου γίνεται και η επικοινωνία με τις ομάδες.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εκπόνηση μελέτης (project)40
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Σύνολο60
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση της τελικής τεχνικής έκθεσης και παρουσίαση της μελέτης σε πάνελ δύο εξεταστών. Το κάθε μέλος της ομάδας θα δώσει υποχρεωτικά παρουσίαση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ιωάννης Κ. Κούκος, Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Χημικών Εργοστασίων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η Έκδοση, 2020
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ιωάννης Κ. Κούκος, Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Χημικών Εργοστασίων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2η Έκδοση, 2020 Ray Sinnott & Gavin Towler, Chemical Engineering Design, SI Edition, Butterworth-Heinemann, 6th Edition, 2020 Max Peters & Klaus Timmerhaus, Σχεδιασμός και οικονομική μελέτη εγκαταστάσεων για μηχανικούς, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η Έκδοση, 2020 (με επίσης ελεύθερα διαθέσιμο εργαλείο υπολογισμών κόστους http://www.mhhe.com/engcs/chemical/peters/data/) W.l. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott, Βασικές Διεργασίες Χημικής Μηχανικής, 7η Έκδοση, 2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2021