Εισαγωγή στη Νομοθεσία Τροφίμων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Νομοθεσία Τροφίμων / Introduction to Food Law
ΚωδικόςΝΤΠ104
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κουτσουμανής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017949

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό119

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στη Νομοθεσία Τροφίμων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600176601
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοήσει: i. Τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, τη διατροφή και την επισήμανση των τροφίμων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ii. τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων επιχειρίσεων τροφίμων, (παραγωγών, διανομέων, εμπόρων) iii. την αρχή της προφύλαξης στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και τις εμπορικές πρακτικές προστασίας των καταναλωτών iv. τη δομή του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ και τον τρόπο θέσπισης και εφαρμογής της νομοθεσίας v. τον ρόλο των αρχών για την ασφάλεια των τροφίμων vi. τις παγκόσμιες προοπτικές για τις προκλήσεις στο διεθνές εμπόριο τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεθνή εναρμόνιση της νομοθεσίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μια γενική εικόνα της νομοθεσίας που διέπει τα τρόφιμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο από την άποψη τόσο του νομικού επιστήμονα όσο και του επιστήμονα τροφίμων. Στη διάρκεια των δεκατριών εβδομάδων του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τη βασική νομοθεσία τροφίμων και ποτών καθώς και τον ρόλο των ευρωπαϊκών αρχών (EFSA), των εθνικών αρχών (EFET) και των διεθνών οργανισμών (ΠΟΥ, FAO, ΠΟΕ κ.λπ.) στην ανάπτυξη και εφαρμογή της. Θα παρουσιαστεί η δομή του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ, ο τρόπος θέσπισης και εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για την ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της Ανάλυσης Επικινδυνότητας. Οι γνώσεις, οι πληροφορίες και η εμπειρία που θα αποκτηθούν από τους φοιτητές μέσω αυτού του μαθήματος θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση των νομικών και τεχνολογικών ζητημάτων που εμπλέκονται στη νομοθεσία τροφίμων.
Λέξεις Κλειδιά
Νομοθεσία Τροφίμων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις3
Σύνολο252
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Όλες οι εργασίες και οι εξετάσεις αναμένεται να είναι υψηλής ποιότητας και να παραδίδονται στην ώρα τους. Δεν θα γίνει δεκτή καθυστερημένη εργασία χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκπαιδευτή. Ο βαθμός για το μάθημα καθορίζεται ως εξής. Βαθμολογία: Εργασίες 10% Πρόοδος 20% Τελικές εξετάσεις 70% Σύνολο 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2019