ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / INTRODUCTION TO MARKETING
Κωδικός12ΥΔ03
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικολέττα θεοφανία Σιαμάγκα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001421

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 974
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600178435
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Κατανόηση των αρχών Διοίκησης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα: α) έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ και τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ, β) είναι σε θέση να αξιολογούν προβλήματα μάρκετινγκ και να αναπτύσσουν λύσεις, γ) είναι σε θέση να σχεδιάζουν προγράμματα μάρκετινγκ κατάλληλα για τις αγορές-στόχους κάθε επιχείρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος "Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ" εξετάζονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ, η αγορά και το περιβάλλον της, ο καταναλωτισμός, η αγοραστική συμπεριφορά και η τμηματοποίηση της αγοράς. Επίσης, εξετάζεται λεπτομερειακά το μίγμα μάρκετινγκ της επιχείρησης, που αποτελείται από το προϊόν (σηματοποίηση και συσκευασία), την τιμολόγηση, την προώθηση και τα κανάλια διανομής. Επίσης, επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας και εφαρμογής του μάρκετινγκ σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και προσεγγίζονται οι ηθικοί προβληματισμοί στην εφαρμογή του μάρκετινγκ.
Λέξεις Κλειδιά
Τμηματοποίηση αγοράς, Αγοραστική Συμπεριφορά, Μίγμα Μάρκετινγκ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις521,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1003,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1545,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και μίας ομαδικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Perreault, W., Μάρκετινγκ: Μια στρατηγική προσέγγιση, εκδ. Πασχαλίδη, 2012
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Armstrong G., Kotler P., Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2009. Μάλλιαρης Π. “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001. Τσακλάγκανος Α., «Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ», Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, 2000. Baker, M.J. “The Marketing Book”, London: Butterworth-Heineman, 1999. Frederick E. W. (1992), The Changing Role of Marketing in the Corporation, Journal of Marketing, Vol. 56, No. 4, pp. 1-17. Kotler, P. “Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control”, New York: Prentice Hall, 1994.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2021