Ορθόδοξη Θεολογία, Μάθημα των Θρησκευτικών και Δημόσιος Χώρος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟρθόδοξη Θεολογία, Μάθημα των Θρησκευτικών και Δημόσιος Χώρος / Orthodox Theology, Religious Education and Public Sphere
Κωδικός2244
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Στογιαννίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019353

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟρθόδοξη Θεολογία, Μάθημα των Θρησκευτικών και Δημόσιος Χώρος
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600185473

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 19:00 έως 22:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: (Γνώσεις) -Κατονομάζουν και να αναλύουν τους βασικούς παιδαγωγικούς προσανατολισμούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα -Διακρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Μαθήματος των Θρησκευτικών και της Ενοριακής Κατήχησης (Δεξιότητες) -Εντοπίζουν στα μνημεία του ελληνικού πολιτισμού τις επιδράσεις που προέρχονται από την ορθόδοξη παράδοση και ζωή και να αξιοποιούν τις επισημάνσεις αυτές στη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (Ικανότητες) -Εκτιμούν τον ρόλο και τη μορφωτική σημασία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της Δημόσιας Εκπαίδευσης -Διατυπώνουν με επιχειρήματα την άποψή τους ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαστάσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας μπορούν να αξιοποιηθούν ως μορφωτικά περιεχόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο ελληνικό Δημόσιο Σχολείο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση και η ανάδειξη των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της Ορθόδοξης Θεολογίας, του Μαθήματος των Θρησκευτικών και του Δημόσιου Χώρου, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί στην ελληνική πραγματικότητα μέχρι σήμερα. Με σημείο αφετηρίας τη σκοποθεσία αυτή, διερευνώνται οι παρακάτω άξονες: -Εννοιολογικός προσδιορισμός του Δημόσιου Χώρου -Ο Δημόσιος Χώρος στην Ελλάδα σήμερα -Οι επιδράσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στον τρόπο ζωής που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία -Η σημασία της Ορθόδοξης Θεολογίας για ζητήματα που αφορούν στον Δημόσιο Χώρο της ελληνικής πραγματικότητας -Η σχέση Δημόσιου Χώρου και Δημόσιας Εκπαίδευσης -Η σχέση Δημόσιου Χώρου και Θρησκευτικής Εκπαίδευσης -Τα Θρησκευτικά ως μάθημα ενταγμένο στον κανόνα του Δημόσιου Σχολείου -Η διάκριση μεταξύ Μαθήματος των Θρησκευτικών και Ενοριακής Κατήχησης -Η σημασία που έχει για τον Δημόσιο Χώρο στην Ελλάδα το Μάθημα των Θρησκευτικών προσανατολισμένο στην ορθόδοξη παράδοση και ζωή
Λέξεις Κλειδιά
Ορθόδοξη Θεολογία, Μάθημα των Θρησκευτικών, Δημόσιος Χώρος, Δημόσια Εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Power Point". Επίσης, αξιοποιείται η μέθοδος της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Εξετάσεις200,8
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές, γραπτά και προφορικά, ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στογιαννίδης, Αθ. (2017). Μελετήματα Σχολικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών Α΄. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Δεληκωσταντής, Κ. (2009). Η Παιδεία ως πολιτισμός του προσώπου. Αθήνα: Έννοια. -Κακαβούλης, Αλ. (2019). Τα ουσιώδη της Παιδείας μας. Επείγουσα αναζήτηση. Αθήνα. -Schambeck, M. / Simojoki, H. / Stogiannidis, A. (Hg.) (2019). Auf dem Weg zu einer ökumenischen Religionsdidaktik. Grundlegungen im europäischen Kontext, Freiburg im Breisgau: HERDER. -Pirner, M. / Lähnemann, J. / Hausmann, W. / Schwarz, S. (Ed) in connection with Bubmann, P / Höhne, F. / Nehring, A. / Simojoki, H.. / Wabel, T. (2018), Public Theology, Religious Diversity, and Interreligious Learning. Contributing to the Common Good Through Religious Education. New York and London: Routledge.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-12-2020