Προγραμματισμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: μια κριτική προσέγγιση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρογραμματισμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: μια κριτική προσέγγιση / Design and evaluation of educational work: a critical approach
ΚωδικόςΠ3035
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣοφία Αυγητίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020276

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (2011-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠαιδαγωγικήΥποχρ. Κατ΄ Επιλογήν ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρογραμματισμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: μια κριτική προσέγγιση
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600189565
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται: - Να μπορούν να αναλύουν και προσεγγίζουν κριτικά τις διαδικασίες προγραμματισμού και αυτο-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου με βάση ποικίλα θεωρητικά πλαίσια. - Να γνωρίσουν βασικές διαδικασίες και εργαλεία προγραμματισμού και αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. - Να εξοικειωθούν με τη χρήση των διαδικασιών και εργαλείων προγραμματισμού και αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. - Να αποκτήσουν επίγνωση του ρόλου τους ως μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στο μάθημα. Σκοποί, περιεχόμενο και οργάνωση του μαθήματος. Συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. Τρόποι αξιολόγησης στο μάθημα. Οδηγίες για την εργασία (προαιρετική). 2. Η σημασία και τα είδη του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Άξονες εκπαιδευτικού προγραμματισμού στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. 3. Η διαδικασία του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Εκπαιδευτική ηγεσία και κοινότητες μάθησης. 4. Εφαρμογές εκπαιδευτικού προγραμματισμού στο ελληνικό πλαίσιο. 5. Προσομοίωση εκπαιδευτικού προγραμματισμού στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Ανατροφοδότηση. 6. Εσωτερική ή εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων; Αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως διαδικασίας βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου. 7. Εργαλεία και διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Παραδείγματα από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο Ι. 8. Εργαλεία και διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Παραδείγματα από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο ΙΙ 9. Προσομοίωση αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ανατροφοδότηση. 10. Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 11. Παρουσιάσεις εργασιών ή/και ασκήσεις. 12. Παρουσιάσεις εργασιών ή/και ασκήσεις. 13. Παρουσιάσεις εργασιών ή/και ασκήσεις. Ανακεφαλαίωση.
Λέξεις Κλειδιά
προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου, αυτο-αξιολόγηση σχολικής μονάδας, συμμετοχική λήψη αποφάσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων60,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις451,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση στο μάθημα (επιλογή ενός από τους τρεις παρακάτω τρόπους) 1ος τρόπος Γραπτές εξετάσεις 100% 2ος τρόπος α. Παράδοση ασκήσεων στο μάθημα 20% β. Εργασία (προαιρετική) 30% γ. Γραπτές εξετάσεις 50% 3ος τρόπος α. Παράδοση ασκήσεων (ανάρτηση στο e-learning) 20% β. Γραπτές εξετάσεις 80%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
MacBeath, J. ,Schratz, M., Meuret, D., Jacobsen, L. (2006). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο. Πώς άλλαξαν όλα. Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπαγάκης, Γ. (2020). Ένα Σχολείο Μαθαίνει. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παπαναούμ, Ζ. (επιμ.) (2000). Ο Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα, (σ.σ. 113-120). Θεσσαλονίκη: Action A.E. Πεδή, Ε. & Αυγητίδου, Σ. (2013). Η εισαγωγή και διαχείριση της καινοτομίας «Αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» στο ελληνικό σχολείο: πρώτες διαπιστώσεις. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 55, 153-171. Καραμητόπουλος, Θ. & Αυγητίδου, Σ. (2016). Συμβουλευτικός και αξιολογικός ρόλος στο ίδιο πρόσωπο; Απόψεις σχολικών συμβούλων για το ρόλο τους. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΣΣ Εκπαιδευτικές πολιτικές για το σχολείο του 21ου αιώνα, Πρακτικά Εισηγήσεων, τ. Γ’ (σ.σ. 726-734).
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-09-2021