ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ / ANIMAL PHYSIOLOGY IΙ
ΚωδικόςZO.04.17
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυθυμία Αντωνοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001556

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 173
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600193285
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: α) θα περιγράφουν και θα κατανοούν βασικούς μηχανισμούς λειτουργίας φυσιολογικών συστημάτων των θηλαστικών (αναπνευστικό, απεκκριτικό- ουροποιητικό, πεπτικό, ενδοκρινές και αναπαραγωγικό), β) θα αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς που διέπουν τη λειτουργία των συστημάτων του ζωικού οργανισμού, καθώς και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιόσταση, γ) θα κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού, τη χρησιμότητα των επιμέρους δομών του κυττάρου και των ιστών και θα έχουν την αντίληψη του φυσιολογικά αποδεκτού και μη, με στόχο τη διατήρηση του φαινομένου της ζωής με έμφαση στη φυσιολογία των θηλαστικών, δ) θα έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τεχνικές και να χρησιμοποιούν όργανα (μελέτη ενζυμικών αντιδράσεων, χρήση πνευμονογράφου, σπειρομέτρου, οξυγονομέτρου, φωτομέτρου, ηλεκτρονικού υπολογιστή) για την καταγραφή της λειτουργίας των δομών του οργανισμού, ε) θα μπορούν να αξιολογούν και να παραμετροποιούν λειτουργίες του οργανισμού όπως η αναπνοή, η πέψη, η έκκριση και η δράση ορμονών, στ) θα προσομοιώνουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή αυτές τις λειτουργικές αρχές ώστε να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους, ζ) θα μπορούν να αναλύουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα και να μελετούν και κατανοούν επιστημονικά κείμενα, ώστε να έχουν εμπειρία, θεωρητική και πρακτική, σε θέματα έρευνας σχετικά με τη φυσιολογία των ζώων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αναπνευστικό σύστημα: μηχανική της αναπνοής, ρύθμιση της αναπνοής, κέντρα ελέγχου της αναπνοής. Ωσμωρύθμιση: στοιχεία νεφρικής λειτουργίας, σωληναριακή λειτουργία, μοριακοί μηχανισμοί σπειραματικής διήθησης και ρύθμισής της, ρόλος των νεφρών στο οξεοβασικό ισοζύγιο. Πεπτικό σύστημα: κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνα, γαστρεντερικές εκκρίσεις, μοριακοί μηχανισμοί ορμονικής έκκρισης και δράσης, πέψη και απορρόφηση. Ενδοκρινές σύστημα: ρυθμιστικοί μηχανισμοί, μοριακοί μηχανισμοί έκκρισης και δράσης των ορμονών ‒ άξονας υποθαλάμου, υπόφυσης ‒ θυρεοειδήςαδένας‒ ορμόνες του φλοιού και του μυελού των επινεφριδίων ‒ οριακοί μηχανισμοί ενδοκρινικής ρύθμισης του μεταβολισμού του ασβεστίου ‒ ορμόνες των νησιδίων του παγκρέατος ‒ γεννητικές ορμόνες, αναπαραγωγικό σύστημα.Εγκόλπιο Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ | Οδηγός Σπουδών 2019-202065 Όγκοι, χωρητικότητες καικινήσεις αναπνευστικού συστήματος. Καμπύλη κορεσμού αιμοσφαιρίνης. Χρήση ηλεκτροδίου οξυγόνου. Προσομοίωση λειτουργίας αναπνευστικού συστήματος. Χρήση πνευμονογράφου. Χρήση σπειρομέτρου. Προσομοίωση λειτουργίαςνεφρώνα. Πεπτικά ένζυμα θηλαστικών. Ενζυμικός προσδιορισμός πεπτικών ενζύμων - Προσομοίωση πεπτικών διεργασιών. Επίδραση της στέρησης τροφής στον μεταβολισμό του ήπατος. Προσδιορισμός ενζύμων του μεταβολισμ
Λέξεις Κλειδιά
φυσιολογία ανθρώπου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η παρουσίαση των διαλέξεων γίνεται σε Power point και το ηλεκτρονικό υλικό είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Blackbord της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Επιπλέον, στο Blackboard εχουν αναρτηθεί απλοποιημένα επιστημονικά άρθρα σχετικά με το αντικείμενο της Φυσιολογίας των Ζώων. Επίσης αναρτημένα στο Blackboard είναι τα φυλλάδια με τις οδηγίες για τις ασκήσεις των εργαστηρίων. Ως βασικές εργαστηριακές υποδομές θεωρούνται οι ηλεκτρονικοι υπολογιστες που διατίθενται σε κάθε θέση εργασίας, ανα τρεις φοιτητές Κάθε θεση εργασίας διαθέτει τον πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις ανάγκες εξειδικευμένων ασκήσεων, έκτος τους υπολογιστες που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι. Η επικοινωνία με τους φοιτητές, ανακοινώνεις για το μαθημα, και ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες γίνεται μέσω του Blackboard.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,7
Εργαστηριακή Άσκηση341,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Εξετάσεις542,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή εξέταση στην ύλη του μαθήματος (80% του τελικού βαθμού). H εξέταση γίνεται με ερωτήσεις σύντομης απάντησης ή με ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων. 2. Εργαστηριακές εξετάσεις γραπτές (20% του τελικού βαθμού). Γραπτή εξέταση σε θέματα που έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στα εργαστήρια και περιλαμβάνονται στις γραπτές αναφορές που παραδίδουν οι φοιτητές μετά από κάθε 'άσκηση. Το περιεχόμενο τους ελέγχεται από τον υπεύθυνο της άσκησης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ του ΑΝΘΡΏΠΟΥ Ι (Verder, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος).. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙς Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥLAURALEE SHERWOOD , ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΜΠΑΣΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, LINDA S. COSTANZO, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2021