ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ / EARLY CHILDHOOD PEDAGOGY AND PRACTICE II
ΚωδικόςΠΡ.3.062
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑναστασία Δημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003421

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 275
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕφαρμοσμ. Προσχολ. Παιδαγωγική7424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600194538
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΡ.3.061 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν διδαχθεί και βαθμολογηθεί επιτυχώς στο μάθημα Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να έχουν αναπτύξει παιδαγωγικό, ειδικό διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό προβληματισμό αναφορικά με διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους (ενδεικτικά Παιδαγωγική του χώρου, Εικαστικά, Μουσική, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση). Θα μπορούν επίσης να εντοπίζουν τα κοινά βασικά ζητήματα των διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων και τις ιδιαιτερότητες του καθενός και να δημιουργούν κατάλληλα μαθησιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο των επιμέρους ειδικών αντικειμένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τέσσερα διαδοχικά γνωστικά αντικείμενα, ως εξής: Παιδαγωγική του χώρου, Εικαστικά, Μουσική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναφορικά με την Παιδαγωγική του Χώρου θα γνωρίσουν την οργάνωση και λειτουργία του χώρου του νηπιαγωγείου και τη συμβολή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τα Εικαστικά, αφού γνωρίσουν τις βασικές αρχές της εικαστικής μάθησης, ασκούνται στο σχεδιασμό διδακτικών δραστηριοτήτων ενώ εξοικειώνονται με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα εικαστικά για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σε ό,τι αφορά τη Μουσική, μέσα από την κριτική θεώρηση της μουσικής-μουσικοπαιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, καθώς και μέσα από το τρίπτυχο ακρόαση, εκτέλεση, δημιουργία, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ασκούνται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση βασικών ενοτήτων της προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης όπως: (1) Επικοινωνία, μουσικές-ηχητικές εξερευνήσεις και εξοικείωση με τις ιδιότητες του ήχου και τις μουσικές έννοιες, (2) Η φωνή και το τραγούδι. Σε ό,τι αφορά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ασκούνται στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση διδακτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη φύση και το περιβάλλον βάσει των αρχών και των στόχων της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Παράλληλα οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν διεπιστημονικές διδακτικές ενότητες ανά διδακτικά αντικείμενα (Παιδαγωγική του χώρου, Εικαστικά, Μουσική και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) που σκοπό έχουν να τους/τις εισάγουν σε σύνθετους διεπιστημονικούς διδακτικούς σχεδιασμούς για την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Λέξεις Κλειδιά
εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
eLearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια241,0
Εργαστηριακή Άσκηση170,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2008
Φροντιστήριο200,8
Πρακτική (Τοποθέτηση)2409,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Σύνολο60024
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες καλούνται με το τέλος κάθε γνωστικής ενότητας να υποβάλλουν ατομικό παραδοτέο, δηλαδή, τέσσερα (4) παραδοτέα. Επιπλέον, στο τέλος καλούνται να ολοκληρώσουν μια διεπιστημονική εργασία στο πλαίσιο των τεσσάρων (4) γνωστικών διδακτικών ενοτήτων. Επομένως, συνολικά οι φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν πέντε (5) εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Leavy P. (2020) (Λέτσιου Μ. επιμ.). Η καλλιτεχνική δημιουργία ως μέθοδος: Έρευνα μέσω της τέχνης. Αθήνα: Gutenberg. Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Θεοδωρίδης, Ν. (2020). Φίλοι Μουσικόφιλοι: Μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Θεσσαλονίκη (το βιβλίο του εκπαιδευτικού εμψυχωτή 1&2). Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Ρέντζου, Κ.- Σακελλαρίου Μ (2014). Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα μάθησης. εκδ. Πεδίο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ορίζεται από τον κάθε διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-09-2021