ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ / PHYSICAL SPACE AND EDUCATIONAL PROCESSES
ΚωδικόςΥΒ.1.012
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔόμνα Κακανά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003387

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 130
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600194549

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοEducation Blue
ΌροφοςGroundfloor
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 2 (173)
ΗμερολόγιοThursdsay 11:00 to 13:30
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. αναγνωρίζουν τη σημασία του φυσικού, κτισμένου και διαμορφωμένου χώρου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στην ενεργητική μάθηση του παιδιού 2. κατανούν τη δυναμική των σχέσεων χώρου για τη μάθηση και τη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού 3. μπορούν να οργανώνουν μία τάξη νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις διδακτικές προσεγγίσεις που πρόκειται να εφαρμόσουν δημιουργώντας υλικά πεδία αγωγής 4. θα γνωρίζουν τρόπους ευέλικτης χρήσης του χώρου και παιδαγωγικής αξιοποίησής τους από τους ίδιους και τα παιδιά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των στοιχείων που θεμελιώνουν την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Διερευνώνται τόσο τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου, όσο και η δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σχέσης "παιδί – χώρος" και εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους με μια διαδικασία αγωγής. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη μετατροπή του χώρου σε "πεδίο αγωγής", δηλαδή σε μια υλική ενότητα που θα προσφέρει το πλαίσιο αλλά και τα ερεθίσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Λέξεις Κλειδιά
Χώρος και Ανθρώπινη Συμπεριφορά, Σχέση Παιδί-Χώρος, Υλικό Πεδίο Αγωγής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: • Παρουσιάσεις των μαθημάτων με χρήση Power Point και προβολές βίντεο. • Όπου απαιτείται, σύνδεση με το διαδίκτυο Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: • Οργάνωση του μαθήματος με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (elearning) • Απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες του μαθήματος, τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και τις εργασίες τους • Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών και τη διαδικασία αξιολόγησης •Ενημέρωση των φοιτητών για οργανωτικά ζητήματα του μαθήματος - Αναρτήσεις παρουσιάσεων/υλικό μαθήματος/ επιστημονικά άρθρα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια120,5
Άσκηση Πεδίου160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών δομείται σε δυο επίπεδα: α) με την εκπόνηση μιας εργασίας πεδίου, στη μέση περίπου των μαθημάτων του εξαμήνου με την οποία καταγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αναφορικά με τις έννοιες του χώρου και οι φοιτητές προχωρούν σε προτάσεις για ανασχεδιασμό του χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας των οποίων μελέτησαν β)με μελέτη της βιβλιογραφίας και τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις διά ζώσης στην εξεταστική περίοδο
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γερμανός, Δ., Οι τοίχοι της γνώσης. (2006) Gutenberg / 1ο μέρος Τσουκαλά, Κ.- Γερμανός, Δ.(2020) Παιδική, χωρική αφηγηματικότητα (πόλη, παιχνίδι, εκπαίδευση). Επίκεντρο
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
IN GREEK: - Γερμανός, Δ. (2001). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Αθήνα: Gutenberg - Γερμανός, Δ., Γεωργόπουλος, Α. et al. (2002).«Η Λειτουργία του Χώρου ως Υλικό Πεδίο Αγωγής: Εφαρμογή σε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33, σσ. 94-114. -Γκλούμπου Α. (2015) «Η δημιουργία τόπων σε συνεργατικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στο νηπιαγωγείο». Στο Δ. Γερμανός, Μ. Λιάπη (επιμ.). Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. https://epublishing.ekt.gr/el/12239 σ.436-443. -Γουργιώτου Ε.-Ουγγρίνης Κ. Α (2015). Αρχιτεκτονικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη δημιουργία τόπων μάθησης στο νηπιαγωγείο. Δίσιγμα - Goehlich, Μ. (2003). Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση. Τυπωθήτω. Ρέντζου, Κ., Σακελλαρίου, Μ.(2014) Ο χώρος ως παιδαγωγικό πεδίο σε προσχολικά περιβάλλοντα μάθησης. Πεδίο - Χρυσαφίδης, Κ. (2002). Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Gutenberg. IN ENGLISH Clark, A. (2010). Transforming children's spaces. Routledge  Gkloumpou A., Germanos D. (2020) “The Importance of Classroom Cooperative Learning Space as an Immediate Environment for Educational Success: An Action Research Study at Greek Kindergartens”. Educational Action Research. London: Routledge Taylor and Francis. https://doi.org/10.1080/09650792.2020.1771744  Gkloumpou A. (2019) “Material and non material qualities of the space created by the child in the preschool classroom”. International Journal of Humanities and Social Science. Vol.9, No.2, February 2019, pp. 103-109. URL: http://dx.doi.org/10.30845/ijhss.v9n2p13. - Fisher, D.L., Khine, M.S. 2006. Contemporary Approaches to Research on Learning Environments. London : Word Scientific. - Hague, C., Jenkins, P. (ed). 2005. Place identity, planning and participation. New York : Routledge. - Woolley, H., «Freedom of the City: Contemporary issues and Policy Influences on children and Young People’s Use of Public Open Space in England», στο: Children’s Geographies, 2006, 4 (1), σσ. 45-59. LINKS http://csiss.org/, για το χώρο ως πεδίο έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες http://base.d-p-h.info/fr/fiches/organisme/fiche-organisme-91.html, για το χώρο ως παράμετρο της σχέσης «άτομο –ομάδα -κοινωνία» http://www.architecture-pedagogie.cndp.fr/, για τη σχέση αρχιτεκτονικής και παιδαγωγικής
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2022