Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση / Student placement
ΚωδικόςΓΚ5300
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003107

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 56
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠρακτικό Μάθημα ΕμβάθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση
Ακαδημαϊκό Έτος2021 – 2022
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600198468
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το µάθηµα αποτελεί µάθηµα εµβάθυνσης και εμπέδωσης γνώσεων και πραγματοποιείται σε φορείς υποδοχής με χρηματοδότηση, είτε από επιχειρησιακά προγράμματα είτε από τον ίδιο το φορέα. H συνολική διάρκεια της άσκησης είναι 12 εβδοµάδες (3 µήνες). Ο φορέας υποδοχής, αναλαµβάνει να απασχολήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες υπό την επίβλεψη επιστήµονα φυσικής αγωγής και αθλητισµού και ενός µέλους ∆EΠ του Τµήµατος. Στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών, οι οποίες σχετίζονται µε το εργασιακό περιβάλλον του/της επιστήµονα φσικής αγωγής και αθλητισµού και τη γνωριµία και την εξοικείωση µε το µελλοντικό αντικείµενο απασχόλησής τους. Η Πρακτική Άσκηση απευθύνεται στους/στις φοιτητές/τριες που έχουν τελειώσει το τέταρτο εξάµηνο σπουδών, για να έχουν τις απαραίτητες επιστηµονικές γνώσεις, έτσι ώστε να αποκοµίσουν το µεγαλύτερο δυνατό όφελος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές /τριες θα έχουν: 1. Περιγράφει, διατυπώνει και ερμηνεύει την πρακτική εφαρµογή των επιστηµονικών γνώσεων που απέκτησε κατά τη φοίτησή του/της, αξιοποιώντας τες σε συγκεκριµένο τοµέα εργασίας 2. Να διακρίνει και να διαφοροποιεί τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να ασκήσει το επάγγελµά του στην αγορά εργασίας 3. να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα αντικείµενα και τις σύγχρονες τάσεις στον τοµέα της φυσικής αγωγής, του αθλητισµού, της άσκησης, της αποκατάστασης και της αθλητικής αναψυχής, καθώς και τις απαιτούµενες δεξιότητες για την άσκηση του επαγγέλµατός του 4. να βελτιώσει βασικές δεξιότητες και ιδιότητες που απαιτούνται στην άσκηση του επαγγέλµατος του, όπως, π.χ. υπευθυνότητα, συνέπεια, οµαδική εργασία, προσαρµογή σε νέες καταστάσεις, λήψη αποφάσεων, ευαισθησία σε θέµατα διαφορετικότητας και υγείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση σε αθλητικούς συλλόγους, σωματεία και εταιρείες, πολιτιστικούς και λαογραφικούς συλλόγους με τμήματα παραδοσιακών χορών, σε συλλόγους ΑμεΑ, σε αθλητικά τμήματα των Δήμων (γυμναστήρια και ΚΔΑΠ), σε ιδιωτικά γυμναστήρια, ιδιωτικά ΚΔΑΠ φυσικοθεραπευτήρια και κέντρα αποκατάστασης, σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες (π.χ. νηπιαγωγεία), σε ΚΔΑΠ σε χώρους άθλησης και αθλητικής αναψυχής (ξενοδοχεία διακοπών, κατασκηνώσεις, σχολές υπαίθριων δραστηριοτήτων) και σε επιστημονικά κέντρα αξιολόγησης της ανθρώπινης απόδοσης. Η άσκηση εντάσσεται στο 5ο και 6ο εξάμηνο, και ασκούνται φοιτητές/ήτριες που βρίσκονται από το 5ο έως το 10ο εξάμηνο σπουδών, σύμφωνα με τον τρέχοντα οδηγό σπουδών και δεν έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Π.Α. στο παρελθόν. H συνολική διάρκεια της άσκησης είναι 12 εβδομάδες (3 μήνες). Ο φορέας υποδοχής, αναλαμβάνει να απασχολήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες υπό την επίβλεψη επιστήμονα φυσικής αγωγής και αθλητισμού και ενός μέλους ΔEΠ του Τμήματος.
Λέξεις Κλειδιά
πρακτική άσκηση με χρηματοδότηση από υπηρεσιακά προγράμματα, Πρακτική άσκηση χωρίς χρηματοδότηση, επόπτης μέλος ΔΕΠ, επόπτης φορέα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Κλινική Άσκηση783
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κάθε φοιτητής/τρια συνεργάζεται µε έναν επόπτη-µέλος ∆.Ε.Π. και επιβλέπεται από επιστήµονα (επόπτη) του φορέα υποδοχής. Η επιτυχής διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης επιβεβαιώνεται από την αξιολόγηση του επόπτη Φορέα Υποδοχής και του/της επόπτη-µέλους ∆.Ε.Π..
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-10-2021