ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ADVERTISING AND MARKETING
Κωδικός10601-MBA-213
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Μπουτσούκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016473

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA" (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ακαδημαϊκό Έτος2022 – 2023
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600227411
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 10601-MBA-201 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές αρχές μάρκετινγκ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μαθησιακοί στόχοι διακρίνονται σε δύο επίπεδα, τα οποία αφορούν πρώτον τη συγγραφή και παρουσίαση μιας μικρής επιστημονικής εργασίας και δεύτερον τον συγκεκριμένο συγγραφέα και το διδασκόμενο κείμενο: 1. (α) να εξοικειωθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τα ερευνητικά εργαλεία της κλασικής φιλολογίας (β) να εντοπίζουν τη βιβλιογραφία που αφορά το αντικείμενο μελέτης τους (γ) να μάθουν τον τρόπο συγκέντρωσης υλικού και σύνταξης μιας επιστημονικής εργασίας στην οποία θα ενσωματώνουν με σωστό τρόπο και θα αξιοποιούν τη βιβλιογραφία που επέλεξαν (δ) να εξασκηθούν στην παρουσίαση μιας γραπτής εργασίας ενώπιον κοινού και στη φιλολογική συζήτηση-κριτική που θα ακολουθήσει 2. (ε) να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και κατευθύνσεις που έχουν ήδη αποκτήσει από τα μαθήματα κορμού (τη φιλολογική κειμενική εργασία, την κατανόηση και πρωτογενή ερμηνεία, τις ειδολογικές παραμέτρους, τα ευρύτερα ιδεολογικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφαζόμενα κλπ.) (στ) να εμβαθύνουν σε ερμηνευτικά ζητήματα βάσει νεότερων φιλολογικών προσεγγίσεων (όπως είναι π.χ. οι αφηγηματολογία, δομισμός, μεταδομισμός, ενδοκειμενικότητα, διακειμενικότητα κ.λπ.) (ζ) να γνωρίσουν τα εξειδικευμένα ερευνητικά ζητούμενα που εγείρει κάθε κείμενο και να ενημερωθούν για τις ερευνητικές τάσεις που έχουν διαμορφωθεί (η) εντέλει να κατακτήσουν σε ένα σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο τη δυνατότητα ανταπόκρισης στις προκλήσεις και απαιτήσεις του έργου ενός κλασικού φιλολόγου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο φροντιστηριακό αυτό μάθημα το ειδικότερο αντικείμενο μελέτης (συγγραφέας, έργο, θέμα) από τη λατινική ποίηση αποτελεί πρωτίστως την αφορμή μιας σύνθετης και εξειδικευμένης προσέγγισης ποικίλων όψεων της κλασικής φιλολογίας. Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων τόσο με εκ του σύνεγγυς ανάγνωση όσο και με έμφαση στη διαχρονική εξέλιξη του συγκεκριμένου γραμματειακού είδους και αποτίμηση της θέσης τους στη λατινική λογοτεχνία και της συμβολής τους στη διαμόρφωσή της. Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2014-15 προσφέρεται προς επιλογή τα επόμενα φροντιστήρια λατινικής ποίησης: Οβίδιος, Amores (διδ. Θ. Αντωνιάδης) Σενέκας, Oedipus (διδ. Σ. Φραγκουλίδης) Το μάθημα απαιτεί παρουσία και ενεργό συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών, που επιπλέον εκπονούν εργασία την οποία και παρουσιάζουν στην τάξη. Στο τέλος του εξαμήνου γίνεται γραπτή ή προφορική εξέταση επί συγκεκριμένης ύλης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις70
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις20
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Διαφήμιση: Σχεδιασμός ανάπτυξη, Αποτελεσματικότητα, (2018), Γ. Ζώτος και συν., Εκδόσεις University Studio. 2. Ψηφιακό μάρκετινγκ: απο τη θεωρία στην πράξη, (2020), Μ. Βλαχοπούλου, Εκδόσεις Rosili. 3. Introduction to neuromarketing and consumer neuroscience, (2015), Th. Ramsoy, Neurons consultancy.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Διαφήμιση και Προώθηση, 10η Έκδοση, (2016), Belch G. - Belch M., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 2.Ουίλλιαμ Λαϊς κ.α. (2008), Διαφήμιση και Επικοινωνία, εκδόσεις Καστανιώτη. 3.Scott Purvis (2011), Which ad pulled best?, New York: McGraw-Hill Co. 4. Θ. Κουτούπη (1987), Η Διαφήμιση και τα Μυστικά της, Αθήνα: Εκδότης Γαλαίος 5. Rossiter, J.R., and S. Bellman (2005), Marketing Communications, French Forest N.S.W.: Pearson Education Australia. 6. Smith, P.R., and J. Taylor (2003), Marketing Communications: An Integrated Approach, London: Kogan Page Limited. 7. Tellis, G.J. (2004): Effective Advertising, Thousand Oaks Ca: Sage Publications 8. Wells, W., J. Burnett, and S. Moriarty (2003), Advertising Principles and Practice, Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 9. Μ. Χαιρετάκης (2008), Τρία Κείμενα για την Πολιτική Διαφήμιση, Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2023