Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία / Postgraduate Diploma Thesis
ΚωδικόςAI301
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Τσουμάκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600022984

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό3230

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600239663
Τύπος Μαθήματος
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Απόκτηση εις βάθος γνώσης. Οι φοιτητές δείχνουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του επιλεγμένου ερευνητικού θέματος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών θεωριών, μεθοδολογιών και υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 2) Κριτική Ανάλυση και Αξιολόγηση. Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της υπάρχουσας έρευνας, εντοπίζοντας κενά και περιορισμούς στην τρέχουσα βιβλιογραφία. 3) Σχεδιασμός και Μεθοδολογία Έρευνας. Οι φοιτητές σχεδιάζουν και εφαρμόζουν κατάλληλες ερευνητικές μεθοδολογίες, επιδεικνύοντας γνώση τόσο ποιοτικών όσο και/ή ποσοτικών τεχνικών έρευνας. 4) Συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Οι φοιτητές συλλέγουν, διαχειρίζονται και αναλύουν αποτελεσματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές, εξάγοντας έγκυρα συμπεράσματα και ιδέες από τα ευρήματα. 5) Ανεξάρτητη έρευνα και επίλυση προβλημάτων. Οι φοιτητές επιδεικνύουν την ικανότητα να εργάζονται ανεξάρτητα, επιδεικνύοντας πρωτοβουλία στον εντοπισμό και την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διατριβής. 6) Συμβολή στη Γνώση. Οι φοιτητές κάνουν μια πρωτότυπη συνεισφορά στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης παρέχοντας νέες ιδέες, προοπτικές ή λύσεις που επεκτείνουν το τρέχον σώμα γνώσης. 7) Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης. Οι φοιτητές παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας με σαφήνεια και πειστικότητα τόσο σε γραπτή όσο και σε προφορική μορφή, επιδεικνύοντας επάρκεια στην ακαδημαϊκή γραφή και δεξιότητες παρουσίασης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διπλωματική εργασία εμβαθύνει στην πρώτη γραμμή της έρευνας της τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις και ωθεί τα όρια της τεχνολογικής καινοτομίας. Οι μαθητές συμμετέχουν σε πρωτότυπα και εντυπωσιακά ερευνητικά έργα, εξερευνώντας διάφορες πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, η βαθιά μάθηση, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και η όραση υπολογιστή. Η εργασία της διατριβής περιλαμβάνει τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές διαστάσεις, επιτρέποντας στους φοιτητές να εφαρμόζουν εξελιγμένους αλγόριθμους σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Αξιοποιώντας προηγμένες μεθοδολογίες και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, η έρευνα διερευνά νέες λύσεις που συμβάλλουν στο εξελισσόμενο τοπίο των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονική συνεργασία, η μεταπτυχιακή διατριβή ενθαρρύνει τους μαθητές να ενσωματώσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με άλλους τομείς, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων. Το αποκορύφωμα αυτής της διατριβής αντιπροσωπεύει μια σημαντική συνεισφορά στον τομέα, επιδεικνύοντας την τεχνογνωσία του φοιτητή στην τεχνητή νοημοσύνη και την ικανότητά τους να κάνουν σημαντικές προόδους σε αυτόν τον δυναμικό και ταχέως εξελισσόμενο τομέα.
Λέξεις Κλειδιά
Μηχανική Μάθηση, Σημασιολογικός Ιστός, Προχωρημένη υπολογιστική όραση, Υπολογιστική Νοημοσύνη-Στατιστική Μάθηση, Ανάλυση Βιοσημάτων- Νευροπληροφορική, Παιχνίδια και Τεχνητή Νοημοσύνη, Γλωσσική Τεχνολογία, Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης, Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων, Βαθιά Μάθηση και Ανάλυση Πολυμεσικών Δεδομένων, Φιλοσοφία και Τεχνητή Νοημοσύνη, Αντίληψη Αυτόνομων Συστημάτων, Γράφοι Γνώσης και Μηχανική Οντολογιών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Επιστημονικά Άρθρα και Βιβλία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Email, Zoom, Google Docs, Trello
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων300
Εκπόνηση μελέτης (project)350
Συγγραφή εργασίας / εργασιών210
Παρουσίαση40
Σύνολο900
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται με βαθμό δέκα (10) αν προέκυψε δημοσιευμένο έργο ή υποβλήθηκε πρωτότυπο έργο προς δημοσίευση σε καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια. Ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας είναι το έξι (6).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιστημονικές εργασίες και βιβλία.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2023