Λόγω τεχνικού προβλήματος οι δημοσιεύσεις του Ιδρυματικού Καταθετηρίου δεν εμφανίζονται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.

Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Νικόλαος Νικολαΐδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής
Ενημερώθηκε: 2019-11-22