ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ / BUSINESS AND SOCIETY: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Κωδικός12ΕΣ11
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνα Καμβύση
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000542

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 173
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης633
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης633

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2023 – 2024
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600250778
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση: - Να γνωρίζουν και να κατανοούν τους βασικούς όρους/θεωρίες της ΕΚΕ και της Στρατηγικής ΕΚΕ, - Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τη σημαντικότητα της κοινωνικά και περιβαλλοντικής υπεύθυνης συμπεριφοράς για τη διηνεκή επιτυχία των επιχειρήσεων στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς και τη σημασία της ενσωμάτωσης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης της επιχείρησης στη στρατηγική της, - Να προσεγγίζουν κριτικά, στηριζόμενοι/ες στο θεωρητικό υπόβαθρο του μαθήματος, επιχειρηματικά προβλήματα/θέματα λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική - περιβαλλοντική διάσταση κάθε απόφασης που αφορά μία επιχείρηση, - Να αναγνωρίζουν το ρόλο των επιχειρήσεων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και να κατανοούν την επιχειρηματική ευκαιρία που προκύπτει από τη βιωσιμότητα, - Να είναι ικανοί/ες να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα ΕΚΕ, - Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν το ρόλο των ενδιαφερόμενων μερών ενός οργανισμού, να γνωρίζουν τα ζητήματα ΕΚΕ που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και να αναγνωρίζουν τη σημασία της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στην ΕΚΕ, - Να κατανοούν και να εμβαθύνουν σε πλαίσια, πρότυπα πιστοποίησης, σημάνσεις και δείκτες ΕΚΕ, - Να μελετούν και να συντάσσουν εκθέσεις ΕΚΕ, οι οποίες επιτρέπουν την καταγραφή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής απόδοσης μίας επιχείρησης, - Να γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους του Μάρκετινγκ της ΕΚΕ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον ταλανίζεται από πολλαπλές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η οικονομική αστάθεια και η πανδημία COVID-19 κ.α. Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι καίριος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων για τη διασφάλιση των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης-οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική. Η "Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη" με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης καλεί τις επιχειρήσεις μέσα από το πρίσμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) να χρησιμοποιήσουν τις προκλήσεις ως επιχειρηματική ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται το σκεπτικό, οι ορισμοί, οι έννοιες και οι βασικές οπτικές της ΕΚΕ, η εξέλιξη της ΕΚΕ, η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας, η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών και οι διάφορες προσεγγίσεις στη διοίκηση και την ενσωμάτωση των ενδιαφερόμενων μερών. Επίσης, μελετώνται διάφορες προσεγγίσεις της ΕΚΕ καθώς και το πως μπορούν να υλοποιηθούν για να δημιουργήσουν και να καθοδηγήσουν ένα υπεύθυνο, ηθικό και βιώσιμο οργανισμό. Επιπλέον, αναλύονται ο κοινωνικός αντίκτυπος της ΕΚΕ και το μάρκετινγκ της ΕΚΕ. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεθόδους αξιολόγησης της ΕΚΕ και στις εκθέσεις ΕΚΕ.
Λέξεις Κλειδιά
ΕΚΕ, Ηθική, Ενδιαφερόμενα Μέρη, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη, ΕΚΕ απόδοση, Εκθέσεις ΕΚΕ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
- AUTH E-learning platform - Χρήση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης μέσω της βιβλιοθήκης - Ανοιχτές πηγές πληροφόρησης και ιστοσελίδες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών220,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέσω: - Γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης - Πραγματοποίησης ομαδικής εργασίας - Συμμετοχής στις εκπαιδευτικές, εντός κι εκτός τάξης, δραστηριότητες του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Haski-Leventhal D. (2023), Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη- Μια Ολιστική Προσέγγιση για την Υπεύθυνη και Βιώσιμη Επιχειρηματική Δραστηριότητα, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (Κωδικός στον Εύδοξο: 122077412) - Blowfield, M. και Murray, A. (2021), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD (Κωδικός στον Εύδοξο: 102070169)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Buchholtz, A. and Carroll, A.B. (2012), Business and Society: Ethics and Stakeholders Management, South Western, ; 8th edition Canada - Carroll, A.B. and Buchholtz, A. (2011). Business and Society: Ethics, Sustainability, and Stakeholder Management , South-Western College Pub; 8th edition - Crane, A. and Matten, D. (2010). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, Oxford University Press, USA; 3 ed - Θανόπουλος, Γ. (2003), Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία, Interbooks, Αθήνα - Βαξεβανίδου Μ. (2011). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-04-2024