Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Χρήστος Ευαγγελίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Ενημερώθηκε: 2018-10-23