Είστε εδώ

Βιογραφικό Σημείωμα

Ελένη Καρατζά

Ομότιμη Καθηγήτρια (Συνταξιούχος), Τμήμα Πληροφορικής
Ενημερώθηκε: 2018-10-20