Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
93191
Τίτλος
Συνέδριο: "6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεραπευτικής Γυμναστικής "Προοπτικές παρέμβασης και εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες""
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Συνέδρια
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 3 - 2016
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2016
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΩΝ)
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες