Είστε εδώ

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Χημικών Μηχανικών
  • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Απόφοιτοι:
1. Πολυτεχνικών Σχολών
2. Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας
3. Τμημάτων Φυσικής, Χημείας
4. Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών
5. Τμημάτων Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
6. Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση, μνημεία, πολιτισμού, έργων τέχνης, τέχνη, μηχανισμοί, μηχανισμών,

Τέλη Φοίτησης: 3 εξάμηνα σπουδών / 600€ ανά εξάμηνο

Χαρακτηριστικά: Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε δύο φάσεις.
Α. H πρώτη φάση είναι προκριματική, με κριτήρια αξιολόγησης και αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και μέγιστο σύνολο μορίων 100.
Β. H δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων, οι οποίοι έχουν προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης. H αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια.

Αξιολογείται και προκρίνεται, με βάση τα κριτήρια της πρώτης φάσης, ένας αριθμός υποψηφίων κατά το μέγιστο ίσο με το διπλάσιο των διαθέσιμων θέσεων. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων για την πρόκριση ενός υποψηφίου για τη δεύτερη φάση αξιολόγησης είναι 50.

H βαθμολογία της πρώτης φάσης σταθμίζεται με συντελεστή 0,8 (80%), ενώ η βαθμολογία κατά τη δεύτερη φάση σταθμίζεται με συντελεστή 0,2 (20%). Aπό τη συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού
21/02/2022 - 31/05/2022

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
30
Ναι
50
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Αξιολόγηση Φακέλου