Είστε εδώ

Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Χημικών Μηχανικών
  • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2018-19
-

-

-
3 εξάμηνα
Όχι
50
-
-
-