Είστε εδώ

Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Πολιτικών Μηχανικών
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • Χημικών Μηχανικών
  • Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
  1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
  2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών
1. Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήματος Φυσικής, Τμήματος Χημείας, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
2. ΑΤΕΙ Συντήρης Έργων Τέχνης
Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση, Μνημεία

Χαρακτηριστικά: Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ εργάζονται σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, Μουσεία, Ανασκαφές Αρχαιοτήτων κλπ.

01/03/2018 - 31/03/2018

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
3 εξάμηνα
90
Όχι
45
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Προφορική Εξέταση
Αξιολόγηση Φακέλου