Είστε εδώ

Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής

Horizontal Tabs

Πληροφορίες
  • Βιολογίας
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
21/03/2019 - 10/05/2019

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη
4 εξάμηνα
120
25
Όχι
15
Πλήρους Φοίτησης
Πρόσωπο με πρόσωπο
Γραπτή Εξέταση