Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10044
Τίτλος
Βιολογικός και μοριακός χαρακτηρισμός των ιών που προσβάλλουν τα κολοκυνθοειδή στην Ελλάδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 4 - 2002
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΙΩΑ., ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑ.