Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10091
Τίτλος
Παρασκευή και μελέτη νέων οργανικών ουσιών με βελτιωμένες φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες για την αντιμετώπιση ορισμένων ασθενειών του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΕ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 6 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 5 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΗΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤ., ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡ.