Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10109
Τίτλος
Βιομηχανική παραγωγή ενισχυμένων ωμοπλίνθων, υλικό για την αποκατάσταση και τη δόμηση βιοκλιματικών κτιρίων (Ι ΠΡΑΞΕ 45)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΡΑΞΕ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
26 - 3 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
26 - 9 - 2004
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ., ΚΟΥΡΕΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚ., ΜΠΕΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑ., ΠΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚ., ΠΑΧΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΤ., ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑ.