Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10112
Τίτλος
Εφαρμογή δομοστοιχειωτών φωτοβολταϊκών συστημάτων: τεχνολογικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 4 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
17 - 3 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕ., ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡ.