Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10137
Τίτλος
Συλλογή και αξιολόγηση Ελληνικών και Κινεζικών πληθυσμών του αρπακτικού ακάρεως Neoseiulus californicus, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους σε προγράμματα βιολογικής καταπολέμησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ-ΚΙΝΑ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 9 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
30 - 3 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ.