Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10138
Τίτλος
Αλιεία πελαγικών ψαριών (σαρδέλα και φρίσσα) με σαρδελόδιχτο στον Κόλπο Καβάλας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2001
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2005
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟ., ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙ., ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡ.