Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10146
Τίτλος
Καθορισμός μεταλλοπρωτεασών στο υδατοειδές υγρό και επίδραση της λατανοπρόστης στην εξωκυττάρια ουσία ασθενών με αποφολίδωση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΠΕΝΕΔ, ΠΕΝΕΔ 2001
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 5 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
26 - 11 - 2006
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜ., ΤΕΡΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΥ.