Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10166
Τίτλος
Αποτίμηση σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων κτιρίων και ανάπτυξη προηγμένων υλικών/τεχνικών ενίσχυσης (ΑΡΙΣΤΙΩΝ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 3 - 2007
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑ., ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ., ΚΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑ., ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ., ΠΕΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΕΩ.