Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
10175
Τίτλος
Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας εκτίμησης της σεισμικής τρωτότητας δικτύων κοινής ωφέλειας, υποδομών, κτιρίων στραγηγικής σημασίας για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε πολεοδομικά συγκροτήματα. Αποτίμηση τρωτότητας συγκοινωνιακών δικτύων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Γ ΚΠΣ, ΕΠΑΝ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 8 - 2003
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2006
Συνέταιροι:
25
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΑΡ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟ., ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΡ.