Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1225
Τίτλος
Παράμετροι καθορισμού του βαθμού ρυπάνσεως αγροοικοσυστημάτων και υγροτόπων με μεταλλορυπαντικά (Sr και Cs) στοιχεία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 11 - 1987
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΒΕΡΕΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑ.