Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1249
Τίτλος
Ανάπτυξη αλγορίθμων για ενεργειακά κέντρα ιδιαίτερα για το κέντρο του εθνικού δικτύου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 1 - 1988
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 1997
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗ., ΧΑΤΖΗΣΓΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗ.