Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1339
Τίτλος
Απογραφή ανθρωπογενών και βιογενών εκπομπών ρύπων, και απωλειών θερμότητας στην Ελλάδα και σύνθεση δυναμικής τράπεζας δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 2 - 1991
Ημερομηνία Λήξης
27 - 2 - 1994
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ., ΠΡΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΡΗ.