Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1437
Τίτλος
Υπολογισμός ατμοσφαιρικής ροής και διασποράς ρύπων σε περιοχές με σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
31 - 12 - 1992
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες