Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
1458
Τίτλος
Μελέτη νοητικών μοντέλων μαθητευόμενων και της εξέλιξης τους σε μαθησιακό περιβάλλον πολυμέσων σε επιλεγμένες γνωστικές περιοχές (ηλεκτρισμός και μηχανική ρευστών)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
21 - 9 - 1993
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΨΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡ., ΣΕΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ ΕΥΣ., ΣΠΥΡΤΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜ.